...

Ook in Nederland is men er begaan mee dat sommige mensen zorg mijden omdat ze steeds meer moeite hebben om rond te komen. Het Nivel voert daar onderzoek over. Het stelde in november 2022 mensen de vraag of ze in de afgelopen zes maanden een bezoek aan de huisarts hadden overwogen maar toch niet waren gegaan.Geen goede beslissingEen op zeven (15%) gaf aan dat dit zo was. Ze dachten dat hun klachten wel vanzelf zouden overgaan (5%), dat de klachten toch niet ernstig genoeg waren (4%), of ze vertelden dat ze het probleem zelf wilden aanpakken (2%). Evenwel gaf 1% aan dat ze vooral opzagen tegen de eventuele kosten van het bezoek aan de huisarts, en 3% dat ze zich zorgen maakten over de kosten van de 'vervolgzorg'.Driekwart van de mensen die het huisartsenbezoek hadden gemeden om financiële redenen gaf achteraf zelf aan dat dat voor hun gezondheid geen goede zaak was geweest. Bij de mensen die om anderen reden van het consult hadden afgezien, was dat maar voor een kwart het geval.Vergelijking met de resultaten van een gelijkaardige bevraging in 2015 wees niet op een evolutie in deze aantallen. Maar uit een ander gedeelte van de bevraging blijkt toch dat het mijden van zorg uit kostenoverwegingen in 2022 zou zijn toegenomen.Eigen risicoNederlanders betalen geen remgeld. Ze zijn verplicht een ziekteverzekering af sluiten - minstens een basisverzekering. In het basispakket zit steeds een gedeelte 'eigen risico'. Dat gaat jaarlijks om tot zeker 385 euro die ze zelf moeten betalen voor geleverde zorg (afhankelijk van de verzekering kan dat een groter bedrag zijn).Bij de bevraging gaf 9% van de mensen aan in 2022 minder gebruik van medische zorg te hebben gemaakt om niet de kosten van het eigen risico te moeten dragen. Een kleine helft meldde dat ze daarvoor ook van een bezoek aan de huisarts hadden afgezien, hoewel de huisarts buiten dit 'eigen risico' valt. Mogelijk waren deze mensen bang voor de kosten die de vervolgzorg zou meebrengen.Nivel beschikt voor dit soort bevragingen over een consumentenpanel van 1.500 personen - 660 daarvan vulden de vragenlijst in.Uit anderen bronnen (independer.nl) weet Nivel overigens dat in 2023 veel Nederlanders hebben gekozen voor een basisverzekering met een lagere premie, maar met een groter eigen risico. Twee derde van die mensen gaven uitdrukkelijk aan dat ze het geld dat ze besparen op de premie niet toch willen uitgeven aan hogere zorgkosten. Mogelijk zullen dus dit jaar meer Nederlanders afzien van medische zorg omdat ze het grotere bedrag voor eigen risico in het pakket dat ze hebben gekozen, niet kunnen betalen.