...

Belgibesteedt 10,9% van het bbp aan gezondheidsuitgaven. Daarmee zit ons land boven het Oeso-gemiddelde van 9,5%. De VS zijn koploper in deze statistieken met 17,4%. Na de Verenigde Staten volgen in het toplijstje Nederland, Frankrijk en Duitsland. Maar het totale aandeel van gezondheidsuitgaven in het bbp bedraagt voor Nederland maar 12% meer, en Frankrijk en Duitsland zitten er nog net iets onder (zie figuur).Groei Let wel: het gaat om de optelsom van uitgaven door de overheid en door particulieren. Als men alleen naar de overheidsuitgaven kijkt, zouden de VS met 8,3% maar net boven Belgi(8,2%) uitkomen. Het Oeso-gemiddelde voor overheidsuitgaven bedraagt 6,8%. In Nederland bedraagt het aandeel van de overheidsuitgaven in het bbp minstens 9,5% (een deel van de uitgaven zijn in Nederland moeilijk te klasseren).Volgens de Oeso stegen in ons land de uitgaven voor gezondheidszorg, omgerekend per hoofd, tussen 2008 en 2009 met 4,2% (Oeso-gemiddelde 3,5%). De overheidsuitgaven stegen met 4,4% per hoofd (Oeso-gemiddelde 4,1%). Maar het bbp daalde in 2009 in ons land met 3,5%. Tussen 2000 en 2009 stegen de uitgaven per hoofd in Belgie jaarlijks met 4% - wat ook het Oeso-gemiddelde is. Bij de Belgische cijfers wordt wel opgemerkt dat het alleen actuele uitgaven betreft. Investeringen zijn buiten beschouwing gelaten.Andere gegevensDe Oeso publiceerde tegelijk nog andere nieuwe gegevens over de Belgische gezondheidszorg en de gezondheid van de Belgen:het gemiddeld aantal artsen bedraagt 2,9 per 1.000 inwoners (Oeso-gemiddelde 3,1);het gemiddelde aantal ziekenhuisbedden voor acute zorg bedraagt 4,2 per 1.000 inwoners (Oeso-gemiddelde 3,5);in Belgisteeg het aantal MRI-scanners in ziekenhuizen van 6 per miljoen inwoners in 2000 naar 10,7 in 2009;de Belg had in 2009 een gemiddelde levensverwachting van 80 jaar (Oeso-gemiddelde 79,5);het percentage rokers in ons land bedroeg in 2008 20,5%;in 2008 rapporteerde 13,8% van de Belgen dat ze zwaarlijvig waren, tegenover 10,8% in 1997.