...

Na een lange reeks hoorzittingen namen senatoren van Open VLD, sp.a, PS en MR het initiatief om samen een reeks wetteksten op te stellen over euthanasie. Dat de paarse partijen de voorstellen indienden, werd allerminst op applaus onthaald bij de andere partijen. Die betreurden vooral dat ze niet waren gehoord."We zijn in een stadium aanbeland waarop we standpunten moeten innemen, en duidelijke standpunten", verdedigde PS-fractieleider en mede-indiener Philippe Mahoux het initiatief. "Het lijkt me dat we over deze delicate en pijnlijke kwestie het parlementair werk moeten aanvatten", vulde zijn MR-collega Christine Defraigne aan.Niemand verzette zich tegen de opening van de bespreking. Wel blijven verschillende senatoren met vragen zitten. Het cdH drong aan op een nieuwe reeks hoorzittingen. Volgens Francis Delpérée verdienen tal van punten nog opheldering, zoals de notie juridische bekwaamheid, minderjarigheid, vertegenwoordiging, enzovoort. CD&V volgde de collega's van het cdH voorlopig niet, maar blijft eveneens met vragen zitten. Els Van Hoof maakte zich zorgen om het risico op een impulsieve beslissing van een minderjarige. Volgens haar evolueert het wetenschappelijk onderzoek over de kwestie. "Er zijn zaken die we niet weten", luidde het. "Er zullen altijd zaken zijn waarover vragen blijven bestaan. Op een bepaald moment moet je knopen doorhakken", stelde Guy Swennen (sp.a), die mee aan de voorstellen schreef."Onze fractie wil vooruitgaan", verzekerde Cécile Thibaut (Ecolo-Groen), die amendementen aankondigde. Ook de groenen wezen op enkele beperkingen van het voorstel, vooral dan over de rol die de ouders zouden kunnen spelen in het proces. Ze herinnerde er aan dat de euthanasiewet uit 2002 als principe de soevereine beslissing van de patiënt hanteert. Tot verbazing van hun collega's maakten de groenen zich zorgen over mogelijke toekomstige sociaal-economische druk op ouders en over de gevolgen daarvan op de euthanasievraag van hun kind.Het blijft de vraag of de wet nog deze legislatuur zal worden aangepast. Er zijn nog slechts enkele maanden over vooraleer de kamers worden ontbonden en bovendien veroorzaakt het dossier spanningen binnen de meerderheid.