...

Hiermee wordt een eerder afgesloten federaal protocolakkoord over medische beeldvorming uitgevoerd. Dat voorzag -onder voorwaarden- in de plaatsing van bijkomende zware apparatuur voor medische beeldvorming.Om dat mogelijk te maken, moest wel het wettelijk moratorium worden opgeheven dat nog steeds geldt voor zware medische apparatuur (PET's, PET-CT's en PET-NMR's). Dat is nu gebeurd via twee Koninklijk Besluiten. Het KB van 18 juni laat het moratorium los voor PET-toestellen en een KB van 21 juli dat donderdag in het Staatsblad verscheen, heft het moratorium ook op voor hybride toestellen (PET-CT's en PET-NMR's).Daarmee was de kous niet af. Het afleveren van een erkenning en een exploitatievergunning is immers geen federale bevoegdheid maar valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap. Al eind december 2016 opteerde Vlaanderen bij het afleveren van de planningsvergunningen voor een groepsgewijze benadering. "Nu kan voor al deze toestellen de planningsvergunning ook worden omgezet in een erkenning. Ze kunnen nu dus in gebruik worden genomen," licht dokter Hilde De Nutte, stafmedewerker Zorgnet-Icuro toe. Een aantal ziekenhuizen wachtte hierop om een toestel aan te kopen. De Nutte schat dat er nu bijkomend een drietal hybride toestellen geplaatst zullen worden. In totaal komt er per provincie één toestel bij.