Ondersteuning van stellingen van de Nederlandse conservatieve politicus Thierry Baudet, zoals dat masturberen niet hoort voor mannen en dat ze hun zaad beter sparen voor hun vrouwelijke partner binnen het geïdealiseerde man-vrouwgezin, dat porno verwerpelijk is want enkel een ongezonde dopaminerush creëert, of dat geslachtsverandering abnormaal zou zijn, dat kinderen niet thuishoren in een holebi-gezin en vele andere diep conservatieve stellingen, deden mij vermoeden dat het zichtbare S&V slechts de populistische rimpeling aan de oppervlakte was van een diepere ranzigheid.

Vergoelijkend had ik toen gedacht dat er mogelijks een vertraagde koppeling was van de prefrontale cortex bij Dries en kornuiten, iets wat bij veel adolescenten het geval is. Echter het persisteren en het verdiepen van de diepe afkeer voor variabiliteit in de samenleving en de eindeloze adoratie voor blanke mannelijkheid, doen mij denken dat dit wellicht prefrontaal definitief geprogrammeerd is.

Hopelijk is er voldoende maatschappelijke immuniteit om te verhinderen dat het gedachtengoed van S&V gemeengoed wordt

De prefrontale cortex is betrokken bij cognitieve en emotionele functies waaronder sociaal gedrag. Echter, wat zich afspeelde op de Facebookpagina van S&V en op de nog donkerdere bladzijde van Discord is ook sociaal gedrag waardoor ik vrees dat mijn hoop op finale prefrontale controle bij Dries en kornuiten, valse hoop is. Het gaat hier om een diep in het brein gewortelde afkeer van alles wat afwijkt van gepercipieerd normaal: de man-vrouwdichotomie, de blanke suprematie, voortplantings-seksualiteit, fiere blanke Vlaming zijn.....

Als decaan van een faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen sta ik zoals het overgrote merendeel van de UGent collegae en 100% gesteund door mijn faculteit, achter de snelle en juiste beslissing van de rector om Dries te schorsen in afwachting van een tuchtprocedure. Deze bewarende maatregel is de enige juiste die de rector voor een maatschappelijke inclusieve en pluralistische gemeenschap als de UGent kon nemen.

Het feit dat ongeveer een derde van de stemmende studenten bij de verkiezingen voor de Raad van bestuur van de UGent voor Dries gekozen heeft, deed ook bij mij de wenkbrauwen fronsen. De campagne die hij voerde als kandidaat-studentenvertegenwoordiger toonde echter niet zijn ware gelaat, waardoor menig student in deze populistische val met slogans als 'minder betutteling', 'minder geldverkwisting' en 'meer lesopnames', is getrapt.

Als medeverantwoordelijke voor de opleiding van de gezondheidszorgwerkers van morgen, hoop ik nog meer dat deze kanker niet in onze faculteit woekert

Ondanks de zorgvuldig uitgekiende infiltratie van S&V in de maatschappij hoop ik dat er voldoende maatschappelijke immuniteit is om te verhinderen dat dit gedachtengoed gemeengoed wordt.

Als medeverantwoordelijk voor de opleiding van de gezondheidszorgwerkers van morgen, hoop ik nog meer dat deze kanker niet in onze faculteit woekert. Immers staat het ranzige diepe gedachtengoed van S&V haaks op wat de missie en de visie van onze faculteit is waarbij we inzetten op behouden, verzorgen en bevorderen van gezondheid en welzijn voor elk individu en de samenleving.

Als artsen (maar bij uitbreiding gezondheidszorgwerkers) mogen we nooit vergeten wat we in onze artseneed beloofd hebben te doen: "Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet beïnvloed wordt door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale stand, ras, etnie, nationaliteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap."

Gelukkig zie ik onder onze studenten, onderzoekers en collegae heel veel brede maatschappelijk betrokkenheid, veel inzet voor mensen, zoeken naar oplossingen voor problemen van mensen, solidariteit met mensen, kortom onze faculteit en universiteit tonen veel meer hun menselijk gelaat dan dat wat we vorige week in de Pano-reportage konden aanschouwen. En dankzij dat laatste heb ik mijn verloren nachtrust kunnen herwinnen.

Ondersteuning van stellingen van de Nederlandse conservatieve politicus Thierry Baudet, zoals dat masturberen niet hoort voor mannen en dat ze hun zaad beter sparen voor hun vrouwelijke partner binnen het geïdealiseerde man-vrouwgezin, dat porno verwerpelijk is want enkel een ongezonde dopaminerush creëert, of dat geslachtsverandering abnormaal zou zijn, dat kinderen niet thuishoren in een holebi-gezin en vele andere diep conservatieve stellingen, deden mij vermoeden dat het zichtbare S&V slechts de populistische rimpeling aan de oppervlakte was van een diepere ranzigheid. Vergoelijkend had ik toen gedacht dat er mogelijks een vertraagde koppeling was van de prefrontale cortex bij Dries en kornuiten, iets wat bij veel adolescenten het geval is. Echter het persisteren en het verdiepen van de diepe afkeer voor variabiliteit in de samenleving en de eindeloze adoratie voor blanke mannelijkheid, doen mij denken dat dit wellicht prefrontaal definitief geprogrammeerd is. De prefrontale cortex is betrokken bij cognitieve en emotionele functies waaronder sociaal gedrag. Echter, wat zich afspeelde op de Facebookpagina van S&V en op de nog donkerdere bladzijde van Discord is ook sociaal gedrag waardoor ik vrees dat mijn hoop op finale prefrontale controle bij Dries en kornuiten, valse hoop is. Het gaat hier om een diep in het brein gewortelde afkeer van alles wat afwijkt van gepercipieerd normaal: de man-vrouwdichotomie, de blanke suprematie, voortplantings-seksualiteit, fiere blanke Vlaming zijn..... Als decaan van een faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen sta ik zoals het overgrote merendeel van de UGent collegae en 100% gesteund door mijn faculteit, achter de snelle en juiste beslissing van de rector om Dries te schorsen in afwachting van een tuchtprocedure. Deze bewarende maatregel is de enige juiste die de rector voor een maatschappelijke inclusieve en pluralistische gemeenschap als de UGent kon nemen.Het feit dat ongeveer een derde van de stemmende studenten bij de verkiezingen voor de Raad van bestuur van de UGent voor Dries gekozen heeft, deed ook bij mij de wenkbrauwen fronsen. De campagne die hij voerde als kandidaat-studentenvertegenwoordiger toonde echter niet zijn ware gelaat, waardoor menig student in deze populistische val met slogans als 'minder betutteling', 'minder geldverkwisting' en 'meer lesopnames', is getrapt.Ondanks de zorgvuldig uitgekiende infiltratie van S&V in de maatschappij hoop ik dat er voldoende maatschappelijke immuniteit is om te verhinderen dat dit gedachtengoed gemeengoed wordt. Als medeverantwoordelijk voor de opleiding van de gezondheidszorgwerkers van morgen, hoop ik nog meer dat deze kanker niet in onze faculteit woekert. Immers staat het ranzige diepe gedachtengoed van S&V haaks op wat de missie en de visie van onze faculteit is waarbij we inzetten op behouden, verzorgen en bevorderen van gezondheid en welzijn voor elk individu en de samenleving.Als artsen (maar bij uitbreiding gezondheidszorgwerkers) mogen we nooit vergeten wat we in onze artseneed beloofd hebben te doen: "Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet beïnvloed wordt door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale stand, ras, etnie, nationaliteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap."Gelukkig zie ik onder onze studenten, onderzoekers en collegae heel veel brede maatschappelijk betrokkenheid, veel inzet voor mensen, zoeken naar oplossingen voor problemen van mensen, solidariteit met mensen, kortom onze faculteit en universiteit tonen veel meer hun menselijk gelaat dan dat wat we vorige week in de Pano-reportage konden aanschouwen. En dankzij dat laatste heb ik mijn verloren nachtrust kunnen herwinnen.