...

Dit expertisecentrum valt onder de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de UGent. Uitgangspunt is dat "de uitdagingen waar huisartsen de afgelopen weken mee te maken kregen vragen doen rijzen over de manier waarop de praktijkvoering stand hield. Praktijken ervaarden de nood aan nieuwe manieren van werken, samenwerkingsverbanden veranderden en de huisartsgeneeskunde kreeg een nieuwe dimensie," zo luidt het.Om het beleid rond kwaliteitszorg en veiligheid in de Vlaamse huisartsenpraktijken in kaart te brengen, ontwikkelde het expertisecentrum samen met experten een vragenlijst. Aan de hand van de antwoorden wil men meer te weten komen over de manier waarop huisartspraktijken de organisatie van hun praktijk aanpassen, welke inspanningen ze leveren om de zorg toegankelijk te houden en hoe ze de veiligheid van patiënten en medewerkers waarborgen. Met de resultaten in de hand wil het Gentse expertisecentrum de overheden informeren over de manier waarop huisartsen tijdens een pandemie beter ondersteund kunnen worden in hun zorg voor kwetsbare patiënten. Het invullen van de vragenlijst op https://redcap1.ugent.be/surveys/?s=FKHLDLENYLkost een kwartiertje.