...

Sinds drie jaar krijgen studenten geneeskunde in hun vierde master het vak 'Patitenzorg in de Franse taal' gedoceerd. Vorig jaar richtte de vakgroep Taalkunde van de afdeling Taal en Communicatie, het gelijkaardige vak 'Medisch Frans' in als avondonderwijs voor (para-)medici. "We krijgen regelmatig te horen dat de artsen waarbij de studenten stage lopen hierin ook geteresseerd zouden zijn", vertelde docente Elke Ossieur-Weylandt vorig jaar. Na het grote succes biedt de UGent de cursus vanaf nu elk semester aan.Tijdens het eerste semester loopt de cursus van 6 oktober tot 22 december 2011. Het tweede semester loopt van 1 maart tot 31 mei 2012. De lessen vallen telkens op donderdag, van 20u tot 22u.Meer informatie vindt u op de website van de vakgroep.