...

UEMO vraagt aandacht van de Europese overheden voor de niet-aflatende inzet die de huisarts hebben betoond tijdens de coronacrisis. Deze moeten dan ook zorg besteden aan het fysieke en psychische welzijn van huisartsen.Ook nogal wat huisartsen zijn getroffen door de ziekte. Ze hebben patiënten en soms collega's zien overlijden.UEMO pleit er ook voor om huisartsen, die de voorbije periode aanzienlijk minder inkomsten hadden, financieel te compenseren.Minstens moet de overheid de kosten terugbetalen van het beschermingsmateriaal dat de huisartsen hebben moeten aankopen, vindt UEMO.UEMO dringt erop aan dat alle Europese regeringen covid erkennen als een beroepsziekte. BVAS wijst er in zijn mededeling wel op dat België één van de acht landen is, die dat al gedaan hebben. UEMO vraagt dat landen de overschakeling naar telegeneeskunde financieel fors ondersteunen. Beschermingsmateriaal moet nu voorradig blijven. De toegang van de minstbedeelden tot de huisartsgeneeskunde moet bewaakt worden.BVAS is stichtend lid van UEMO. Beide organisaties dragen onafhankelijkheid van de huisarts, therapeutische vrijheid en het bewaken van het beroepsgeheim hoog in het vaandel.