...

De mitochondria, de energiecentrales van de cel, zijn sterk ontwikkeld in tumorcellen en zenden een soort migratiesignaal uit dat de tumorcellen naar de bloedbaan of de lymfevaten stuurt, waarna die zich in andere organen gaan nestelen. In sommige omstandigheden produceren de mitochondria meer vrije radicalen zoals superoxide-ionen, die bij muizen leiden tot spontane vorming van humane metastasen en dus tot tumorprogressie. De wetenschappers van Louvain-la-Neuve hebben farmaceutische verbindingen ontdekt die het mitochondriale superoxide opruimen. Dagelijkse injectie van die zeer specifieke antioxidantia bij muizen na injectie van humane borstkankercellen ging de vorming van metastasen tegen. Momenteel lopen fase 2-studies bij de ziekte van Parkinson en hepatitis C. Die geneesmiddelen zijn dus niet toxisch bij de mens. "Dat biedt mogelijk uitzicht op een snelle bekrachtiging van een preventieve behandeling die de vorming van metastasen bij de mens zou verhinderen", meldde Pierre Sonveaux enthousiast, en hij aarzelde niet om de ontdekking van zijn groep een "wereldpremière" te noemen. (referentie: Cell Reports, 24 juli 2014, DOI: 10.1016/j.celrep.2014.06.043)