...

Italië is momenteel op velerlei vlakken het zorgenkindje van Europa. Ook inzake gezondheidszorg scoort het land ondermaats. Tijdens de zomermaanden loopt het tekort aan artsen nog verder op. Voor wie op post blijft, stijgt de werkdruk nog. Ziekenhuizen beperken het aantal beschikbare bedden en stellen niet-dringende ingrepen uit.Vooral de spoeddiensten, afdelingen pediatrie, interne geneeskunde, anesthesie en heelkunde hebben het moeilijk om de nodige zorg te verlenen. Tekorten worden opgevuld met militairen, pas afgestudeerde artsen, gepensioneerde en buitenlandse artsen.De oorzaken van het tekort aan artsen-specialisten zijn velerlei. Hoewel er in Italië jaarlijks ongeveer 10.000 nieuwe artsen op de markt komen, zijn er te weinig specialisatieplaatsen. Door budgettaire beperkingen aanvaarden ziekenhuizen sinds enkele jaren ook minder specialisten. Steeds meer artsen verlaten het land omdat de werkomstandigheden en verloning elders beter zijn. Maar de belangrijkste oorzaak is het grote aantal artsen dat in de jaren 1950 geboren werd, de leeftijdslimiet heeft bereikt en nu zijn ziekenhuisactiviteiten stopzet.Van nu tot 2025 gaat de helft van de specialisten met pensioen. Ze worden slechts gedeeltelijk door jonge artsen vervangen. Elke regio tracht op haar manier een voorlopige oplossing te vinden. In Milaan wordt in augustus het aantal beschikbare bedden met 30% verminderd. In Turijn en Napels verplicht men alle specialisten om aan wachtbeurten in de spoeddienst deel te nemen. In Genua besliste een ziekenhuis de helft van de operatiezalen te sluiten en Firenze schakelt nog nietgespecialiseerde artsen in. In Palermo zijn patiënten soms verplicht verschillende dagen op draagberries door te brengen alvorens in een volwaardig ziekenhuisbed terecht te komen.Aldo Tua is diensthoofd spoedgevallen in een ziekenhuis van Biella, een stad met 45.000 inwoners in Piemonte. "Sinds een drietal jaren heb ik alle moeite om artsen te vinden om de permanentie te verzekeren", zegt hij. "Voorheen werd mij gezegd dat er te weinig geld was. Nu mag ik van de directie gelijk welke kandidaat aanvaarden. Maar ik vind er geen! Er zijn ongetwijfeld te weinig spoedartsen. Vooral nacht- en weekendwerk schrikt jong afgestudeerden af. Door het tekort aan gespecialiseerde werkkrachten worden nu minder dringende ingrepen en verzorging langer uitgesteld. Terwijl echte spoedgevallen door een gemis aan ervaring soms worden onderschat. Ik moet nu zelf de gaten opvullen en permanent beschikbaar blijven."Italië blijft een gegeerd vakantieland, zowel voor buitenlanders als voor de Italianen zelf. In sommige steden en regio's is de toeloop van vakantiegangers telkenjare hoger. Voor de spoed afdelingen is de werkdruk in deze streken des te hoger. Indien er niet snel een oplossing voor het tekort aan bekwame spoedartsen wordt gevonden, komt de dienstverlening ongetwijfeld in het gedrang.