...

De cijfers staan in het jaarverslag van het VBS dat zaterdag in Brussel werd voorgesteld. Ruim zes op de tien dokters zijn specialisten. Met de artsen-specialisten in opleiding (GSO) erbij geteld, kom je aan een totaal van 28.775 specialisten.Opmerkelijk is dat het aantal artsen-specialisten veel sneller groeit dan het aantal huisartsen. In procenten uitgedrukt is het leger specialisten aangegroeid met maar liefst 38%. Huisartsen blijven ver achter. Het VBS-verslag maakt melding van 18.303 huisartsen en algemeen geneeskundigen op 21 januari 2014. Dat zijn er 3,45% meer dan in 2000.Van die 18.303 hebben er 14.375 een erkenning als huisarts. Daarnaast zijn er 779 huisartsen in opleiding (haio). Wie niet onder die twee categorieën valt, krijgt het stempel van 'algemeen geneeskundige'.Dokter Marc Moens, auteur van het jaarverslag, tekende ook de evoluties binnen de specialistische disciplines op. Een opmerkelijke stijging is er bij de gastro-enterologen, die in aantal bijna verdubbelden: van 345 naar 688.Ook pneumologen zitten in de lift: in 2000 waren ze met 268, nu zijn er 526. Verder gaan ook neurochirurgen (+73%) en plastisch chirurgen (+63%) er fors op vooruit. Klinische biologie (-6,64%) en vooral inwendige geneeskunde (-23,67%) springen dan weer in het oog als sterke dalers.