...

In het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2013 en 2014 was een passus vergeten die artsen de gelegenheid biedt het akkoord 'tussentijds' op te zeggen. De akkoorden lopen steeds over twee jaar. Normaal gezien krijgen artsen die tot het akkoord toetreden tot eind november de tijd om het akkoord voor het tweede jaar op te zeggen - dat is individueel."De Bvas heeft gevraagd artsen alsnog die mogelijkheid te geven," zegt dr. Marc Moens. "Ze konden dat doen tot 15 december mét opgave van de motivering." Normaal moeten artsen geen reden opgeven waarom ze het akkoord individueel opzeggen.De medicomut van 17 december heeft de deconventionering goedgekeurd van de 22 artsen die van de ongewone procedure gebruik hebben gemaakt, zegt dr. Moens . De voorzitter weet verder dat deze artsen vrij gelijk gespreid waren over de beide taalgemeenschappen. "In geen enkel arrondissement leidde de minieme procentuele verschuiving tot een wijziging van de verhouding tussen geconventioneerden en gedeconventioneerden."