...

WinDoc doorbrak gisteren zelf het stilzwijgen. De producent CGM riep het Beheerscomité van het eHealth-platform op om het pakket toch te erkennen. Blijkbaar raakte het pakket in maart - volgens CGM nipt - niet door enkele tests. Maar CGM stelt in een mededeling dat de onvolmaaktheden onmiddellijk werden weggewerkt, en dat het pakket intussen 100% aan de criteria voor het label voldoet.Totnogtoe zijn er dus maar negen EMD-pakketten die het nieuwe label (criteria 2013) krijgen. Maar het eHealthplatform deed zelf nog geen enkele mededeling. Het blijft afwachten of er voor andere pakketten - en met name WinDoc - er alsnog een oplossing uit de bus komt.De negen tot nu toe erkende pakketten zijn: Accrimed, nieuwkomer CareConnect, Epicure, HealthOne, Le Généraliste, Medidoc, Medigest, Medinote en Pricare.