De arts die de euthanasie uitvoerde, heeft het dossier overgemaakt aan de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. Dat bevestigde professor Wim Distelmans, voorzitter van de commissie, aan De Standaard.

De wet die het mogelijk maakt om als oordeelsbekwame minderjarige te kiezen voor euthanasie bestaat begin 2014. Vorig jaar in september werd er voor het eerst gebruik van gemaakt.

Ons land is het enige ter wereld waar euthanasie mogelijk is voor alle minderjarigen, weliswaar onder strikte voorwaarden. Zo moet de minderjarige zich in een medisch uitzichtloze toestand bevinden van aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening. Psychisch lijden kan, in tegenstelling tot bij volwassenen, geen aanleiding geven tot een euthanasievraag bij minderjarigen.

Bij minderjarigen geldt ook de voorwaarde dat het overlijden binnen afzienbare termijn te verwachten is. Voorts moet ook een kinderpsychiater of psycholoog een gesprek hebben met de minderjarige en bovendien moeten beide ouders akkoord gaan met de euthanasie.

In Nederland kunnen ongeneeslijke zieke minderjarigen euthanasie krijgen vanaf 12 jaar. Dat is daar op tien jaar tijd vijf keer gebeurd.

De arts die de euthanasie uitvoerde, heeft het dossier overgemaakt aan de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. Dat bevestigde professor Wim Distelmans, voorzitter van de commissie, aan De Standaard.De wet die het mogelijk maakt om als oordeelsbekwame minderjarige te kiezen voor euthanasie bestaat begin 2014. Vorig jaar in september werd er voor het eerst gebruik van gemaakt.Ons land is het enige ter wereld waar euthanasie mogelijk is voor alle minderjarigen, weliswaar onder strikte voorwaarden. Zo moet de minderjarige zich in een medisch uitzichtloze toestand bevinden van aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening. Psychisch lijden kan, in tegenstelling tot bij volwassenen, geen aanleiding geven tot een euthanasievraag bij minderjarigen. Bij minderjarigen geldt ook de voorwaarde dat het overlijden binnen afzienbare termijn te verwachten is. Voorts moet ook een kinderpsychiater of psycholoog een gesprek hebben met de minderjarige en bovendien moeten beide ouders akkoord gaan met de euthanasie.In Nederland kunnen ongeneeslijke zieke minderjarigen euthanasie krijgen vanaf 12 jaar. Dat is daar op tien jaar tijd vijf keer gebeurd.