...

Het chaotische verloop van ACHIL in 2012 wil men dit jaar voorkomen. Huisartsen moeten de data vanuit hun elektronisch medisch dossier in een minimum van tijd kunnen doorgeven. Het zijn wel de artsen die de data moeten doorzenden - healthdata.be kan niet op eigen houtje de gegevens uit uw dossier komen vissen.'Verplicht'Het doorgeven van de gegevens is een onderdeel van het zorgtrajectcontract. Het Nationaal Intermutualistisch College, dat de verschillende ziekenfondsen groepeert, stuurt begin november iedere huisarts een lijst van patiënten die bij hem al een jaar of langer een zorgtrajectcontract hebben lopen. Na afloop van de datacollectie krijgen de ziekenfondsen per huisarts de lijst van patiënten van wie de gevraagde gegevens zijn doorgegeven.De datacollectie gaat over de patiënten die ten laatste op 30 september 2016 een contract met de huisarts afsloten en van wie dat contract op 1 oktober 2017 nog geldig was.SoftwareNiet alle pakketten zijn al klaar voor de datacollectie - maar de meeste producenten hebben wel beloofd dat hun pakket tijdig klaar zal raken. Met CareConnect en PriCare zou het vandaag al moeten lukken. Daktari, HealthOne (en ook La Généraliste en Epicure ) zouden ten laatste begin november in orde moeten zijn. Windoc werkt in twee fasen - vanaf 23 oktober moet het lukken zonder labresultaten en vanaf 10 november met labresultaten.MediDoc en andere Corilus-pakketten worden stopgezet en ondersteunen de datacollectie niet meer. De bedoeling is dat de klanten overstappen naar CareConnect.De laatste stand van zaken vindt u op de support-website van healthdata.be.InformatieU zou eerstdaags een brief van het Riziv moeten ontvangen met alle details.Ook uw zorgtrajectpatiënten moeten op de hoogte zijn van de datacollectie en van hun rechten daarbij. U ontvangt daarvoor een modelbrief die u in uw wachtruimte kunt uithangen.Het WIV stelt aan de hand van de verzamelde gegevens een nieuw evaluatierapport op. U kunt later (in 2019) via healthdata.be ook individuele feedback opvragen over uw patiënten.Meer informatie vindt u ook op de websites www.riziv.fgov.be, www.zorgtraject.be en healthdata.be (onder 'support').