...

Over 2 à 3 weken moeten de centra dan ook klaar zijn om deze boostercampagne uit te voeren. De personen in de doelgroepen krijgen per brief en digitaal een uitnodiging. In het totaal gaat het om zo'n 400.000 à 450.000 personen in Vlaanderen.Om in aanmerking te komen voor een tweede booster moet de persoon minstens al vier maanden geleden een eerste booster hebben ontvangen. Maar oudere personen kregen als eerste de boosterprik aangeboden - bij de meesten is het intussen al 6 tot 7 maanden geleden dat ze die kregen.Bekend is dat het beschermend effect van de booster ook na enkele maanden begint af te nemen. Een tweede booster versterkt de immuniteit tegen het virus en beschermt tegen het risico van ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden door covid.Ook voor de tweede booster krijgen personen een mRNA-vaccin. De voorraad van Pfizer- en Moderna-vaccins in Vlaanderen zal ruimschoots volstaan.Thuiswonende 80-plussers worden uitgenodigd om naar het vaccinatiecentrum te gaan. Mobiele equipes voeren de vaccinatie uit bij personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. De vaccinatiecentra zullen afspraken maken met de woonzorgcentra over de leveringen van de vaccins. De instellingen organiseren zelf de toediening. De Vlaamse regering keurde vrijdag 6 mei ook de financiering goed voor de vaccinatiecentra die opschalen naar fase 1. De lokale besturen krijgen 0,75 euro per inwoner voor die centra. Fase 1 zal nu maximaal vier weken duren. Voor fase 0 - de standby-fase - bedraagt de financiering van de vaccinatiecentra 0,19 euro per inwoner.