...

Het Arrest werd gisteren, 9 december, op de website van de Raad van State bekendgemaakt. De artsen tekenden beroep aan omdat ze ervan uitgaan dat LEIF bij een euthanasieverzoek de wil van de patiënt vooropstelt. De artsen zijn betrokken in de palliatieve zorg, en stellen dat een euthanasieverzoek niet noodzakelijk moet ingewilligd worden - dat vaak palliatieve zorg aan de effectieve vraag van de patiënt tegemoetkomt.LEIF zou als inrichtende macht verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een lijst van artsen die een tweede advies kunnen uitbrengen. Alleen artsen die op die lijst staan, zouden in aanmerking komen voor een honorarium (160 euro) bij het uitbrengen van een advies. De artsen die beroep aantekenden bij de Raad van State vrezen dat LEIF de artsen van eigen strekking zou voortrekken.De Raad van State oordeelt nu dat de vier artsen de vrees dat hún strekking gediscrimineerd zou worden, niet hard maken. Dat de 'inrichtende macht' artsen zou discrimineren bij het toekennen van de honoraria is bij wet verboden, stipt de Raad van State aan - verwijzend naar artikel 3 van de wet van 10 mei 2007.Het principe van een honorarium voor een tweede advies bij een euthanasieverzoek, werd goedgekeurd in het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2008. Het ziet er nu naar uit dat binnenkort het honorarium ook zal worden uitbetaald.