...

De verpleegsters, respectievelijk 35 en 40 jaar oud, die op twee verschillende afdelingen werkten, zijn einde juni uit het leven gestapt. Eén van de verpleegsters werkte op de afdeling geestelijke gezondheidszorg. Dat heeft heel wat opschudding veroorzaakt in het ziekenhuis." Er blijkt evenwel geen verband te bestaan met werkoverbelasting.