...

De echt in 2018 geboekte cijfers liggen nog wat hoger: aan het Riziv werden bijna 50 miljoen contacten met de huisarts gefactureerd - een stijging met liefst 5%. De uitgaven daarvoor bedroegen 1,44 miljard euro - een stijging met 6% op één jaar tijd.Het is het aantal raadplegingen dat stijgt, namelijk met bijna 7,5%. De uitgaven voor raadplegingen bij de huisarts bedragen dan 836 miljoen euro in 2018 - 75 miljoen euro of 10% meer dan in 2017.VertekeningMaar deze cijfers zijn voor een groot stuk vertekend. In februari 2018 werd het e-Attest ingevoerd - raadplegingen bij de huisarts werden elektronisch gefactureerd aan de ziekenfondsen. Dat gaat een stuk sneller dan de klassieke werkwijze, waarbij de patiënt het attest van de arts aan het ziekenfonds moet bezorgen om het terugbetaalde bedrag te krijgen.De ziekenfondsen betalen daardoor ook sneller aan hun leden een huisartsenconsult terug. Ten opzichte van 2017 zijn er veel meer prestaties die eind 2018 plaatsvonden die ook nog in dat jaar zelf werden geboekt. Dat zorgt dus voor de vertekening. Het Riziv berekent dat deze versnelde boeking bijna 1,4 miljoen raadplegingen betreft, waardoor de uitgaven in 2018 met 29,1 miljoen meer stijgen dan wanneer er geen e-Attest zou zijn gebruikt.Wanneer men deze getallen in rekening brengt, is het aantal raadplegingen in 2018 dus maar met 2% gestegen ten opzichte van 2017. HuisbezoekenHet aantal huisbezoeken dat de huisarts aflegt nam verder af in 2018, met 3,5%. In totaal gingen huisartsen nog bijna 10,9 miljoen keer langs bij hun patiënt thuis of in het woonzorgcentrum - dat is bijna 400.000 keer minder dan in 2017.De langetermijntrend zet zich dus onverminderd door. Tien jaar geleden, in 2009 vond 67% van het aantal huisartsencontacten in de spreekkamer van de huisarts plaats, in 2018 was dat aandeel opgelopen tot 78%. Het aantal raadplegingen nam op tien jaar tijd met een kwart toe, namelijk met bijna 8 miljoen. Het aantal huisbezoeken nam daarentegen met 28% af - met bijna 4,2 miljoen.Wat het aantal huisbezoeken betreft, houdt het Riziv geen rekening met een versnelde boeking door het eAttest. Tijdens het huisbezoek is het eAttest immers veel minder praktisch (afhankelijkheid van een internetverbinding, inloggen, printertje voor bewijs van betaling.)