...

Het gaat om een advies over de conceptnota betreffende de toegang via elektronisch tekstbericht (sms) tot de nooddiensten voor doven, slechthorenden en spraakgestoorden en een advies over de welvaartsaanpassing van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.