...

Het concept van eerstelijnszones is een product van de Conferentie Reorganisatie van de Eertelijnszorg in Vlaanderen van een goede maand geleden. In geografisch afgebakende eerstelijnszones werken alle zorgaanbieders samen met de lokale besturen en de welzijnssector om de lokale populatie een goed geïntegreerde zorg- en dienstverlening aan te bieden.Dat veronderstelt natuurlijk nauwe samenwerking tussen al deze betrokken actoren. Een uitgangspunt dat ook Flanders Synergy interesseert. Het wil in samenwerking met Zorg en Gezondheid een VLAIO-project opstarten en twee mogelijke eerstelijnszones laten proefdraaien.PrototypesEen oproep om eerstelijnszones te vormen zal de Vlaamse overheid pas later dit jaar lanceren. De bedoeling is om nu twee 'prototypes' te vormen.Die moeten een beter inzicht tot stand brengen in de voorwaarden die dienen vervuld te zijn en de strategieën die mogelijk zijn om dit te laken lukken.De projecten krijgen geen extra financiering. Maar ze krijgen wel gratis gedurende twee jaar een intensieve begeleiding. Daar staat Flanders Synergy voor in, maar ook het Ceso (Centrum voor Sociologisch Onderzoek) en het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid.Die moeten borg staan voor praktische begeleiding en wetenschappelijke ondersteuning.Geïnteresseerd? Dan kunt uw regio een projectvoorstel indienen vóór 18 april. De projecten zouden van mei 2017 tot mei 2019 lopen.Morgen 22 maart wordt een infosessie georganiseerd. Meer details zijn ons daarover niet bekend, maar een volledige beschrijving van de oproep en contactgegevens vindt u op de webpagina van de oorspronkelijke Conferentie.