...

Tot en met 29 augustus zijn er bij het Riziv al meer dan 25.000 zorgtrajecten geregistreerd, zo laat het rijksinstituut weten.De registraties via het Réseau Santé Wallon (RSW) zijn daarin inbegrepen. Het gaat om een 1.000-tal zorgtrajecten. Via de webtoepassing Achil liepen al zo'n 24.600 registraties binnen.Twee derde van de verwachte registraties zijn dus gebeurd, meldt het Riziv.KinderziektenDe voorbije weken is gebleken dat Achil nog met kinderziekten kampt. Heel wat huisartsen slaagden er niet in om de gegevens correct op te laden, wat tot nogal wat wrevel leidt. Het Riziv heeft daarom besloten om de applicatie nog verder beschikbaar te stellen na de deadline van nu vrijdag, 31 augustus. Wat de consequenties zijn voor huisartsen die de deadline overschrijden, is nog niet duidelijk. In principe verliezen zij het voorziene honorarium.In Artsenkrant van morgen leest u meer reacties op de dataregistratie in het kader van de zorgtrajecten.