...

1. Uitbreiding van het concept van arbeidsongevallen bij wraakdaden, ook in de privé sector. Dit om een discriminatie met de publieke sector te voorkomen. Het gaat om een erkenning van een arbeidsongeval bij alle gewelddelicten, gepleegd als vergelding ten opzichte van werknemers buiten de uitoefening van hun functie, maar omwille hun functie. De erkenning bestond reeds voor een groot deel bij de publieke sector, maar niet in de privé sector: het gaat over het herstellen van het evenwicht tussen de twee regimes. Het cabinet citeeer als voorbeelden een fysieke aanval tegen een medewerker van de bank die een lening aan een klant weigert, een human resources directeur die een werknemer ontslaat of een bankdirecteur die men de sleutels en codes van kluizen wil onteigenen. 2. Het Fonds voor Arbeidsongevallen kan naar de Arbeidsrechtbank gaan. Het aantal weigeringen tot uitkeringen van de privéverzekeraars van de slachtoffers van arbeidsongevallen stijgt jaarlijks in ons land. Meer dan 10% van de gevallen hebben een weigering gehad tot arbeidsongeval in 2012, terwijl dit slechts 2,2% in 1985 was. Volgens cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen, hebben zich 170.203 ongevallen voorgedaan in 2011. In vijf jaar, is de frequentie van arbeidsongevallen met 13% in ons land gedaald.