...

Dat blijkt uit de accrediteringsstatistieken van oktober 2022 die Bart J. De Vos, jurist bij het Riziv en secretaris van de Accrediteringsstuurgroep, op vraag van Artsenkrant publiek maakt. Traditioneel noteert men grote verschillen in accreditering tussen de verschillende disciplines. Slechts 36,94% van de 333 erkende plastisch chirurgen zijn geaccrediteerd en van de 272 neurochirurgen is ook maar de helft geaccrediteerd. Aan het staartje bengelen de nog 135 resterende neuropsychiaters van wie slechts 14,81% geaccrediteerd zijn. Maar deze discipline "sterft uit". Ze werd al vele jaren geleden opgesplitst in neurologen en psychiaters. Aan de andere kant van het spectrum zijn de meest geaccrediteerde disciplines geriatrie en reumatologie met respectievelijk 77,73% van de 431 geriaters en 75,09% van de 281 reumatologen die bijgeschoold zijn. "Jaarlijks", legt Bart De Vos uit, "behandelen we bij de 'kleine stuurgroep' circa 500 dossiers met bijzondere situaties." De 'kleine stuurgroep', voorgezeten door De Vos, behandelt aanvragen van artsen die tijdens hun accreditering ernstig ziek zijn geweest, tekorten in navorming hebben, de accreditering wensen op te schorten, presteren buiten de ziekteverzekering, enz. Is de arts niet tevreden over de beslissing, dan gaan de dossiers naar de Commissie van Beroep. "Dat waren er in 2022 nog 18. Gezien de grote aantallen artsen en navorming is dat eerder beperkt", vindt De Vos. Al jaren geleden werd een grondige hertekening van de accreditering voorzien door de Nationale Commissie. De Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie en de Accrediteringsstuurgroep brachten daarover al een aantal adviezen uit. Bart De Vos: "Onder meer zou meer ingezet worden op de Lok's en op peer review. Artsen zouden ook eerder een individuele portfolio volgens de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) moeten bijhouden. Met andere woorden, ze worden aangespoord om actiever de eigen noden te evalueren en zelf meer na te gaan wat ze hebben bijgeleerd." Tot slot wil men meer thematisch gaan werken en zou multidisciplinariteit vaker aan bod komen.Lees verder: De accreditering van A tot Z