...

De Open VLD-minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid licht zelf het opzet toe: "Hoofddoel van de pilootprojecten is om te testen of de patiënt bepaalde zorgen thuis kan krijgen met dezelfde garanties op het vlak van kwaliteit en veiligheid als in het ziekenhuis. Deelname aan een pilootproject blijft uiteraard vrijwillig; patiënten kunnen nog altijd kiezen voor een klassieke hospitalisatie."Intraveneuze antibioticaDe helft van de projecten draait rond intraveneuze toediening van antibiotica - dat stond ook in de oproep centraal. De andere projecten betreffen oncologische behandelingen, waarvan twee gericht zijn op patiënten met borstkanker.Een project van die laatste helft combineert de antitumorale behandeling met toediening van antibiotica, een andere meer specifiek een behandeling van een hemato-oncologische ziekte met ook toediening van antibiotica.SelectieDe oproep werd bijna een klein jaar geleden, in mei 2016, gelanceerd. Daarop kwamen 27 voorstellen binnen, waarvan er 22 aan alle criteria voldeden.Een verdere selectie werd uitgevoerd door een panel samengesteld uit vier experts: een huisarts, een arts-specialist, een ziekenhuisverpleegkundige en een thuisverpleegkundige. Naargelang het onderwerp kwam daar eventueel nog een andere expert bij.Uiteindelijk kwam de selectie van twaalf projecten tot stand, beoordeeld op de kwaliteit maar ook gelijkelijk verdeeld over het land: vijf in Vlaanderen, vijf in Wallonië en twee in Brussel.Geen bezoekurenThuisopname betekent dat de patiënt in zijn eigen vertrouwde omgeving wordt behandeld, zonder bezoekuren. Een multidisciplinair team op maat verzekert dezelfde kwaliteit en veiligheid van de zorg als in het ziekenhuis. Een belangrijk voordeel van deze verzorging is dat er minder gevaar is voor typische ziekenhuisinfecties.De projecten passen ook in het traject van de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering. Streefdoel is het efficiënter inzetten van middelen. Het proefopzet biedt de mogelijkheid nieuwe ideeën uit te testen, best practices op het spoor te komen en de ongewilde neveneffecten van een nieuwe werkwijze al vroeg in kaart te brengen.De projecten zullen dan ook een evaluatie ondergaan. Daarna is het aan de regering om een beslissing te nemen over de invoering op grote schaal.