...

Naar goede gewoonte organiseerde de Vlaamse regering begin juli het toelatingsexamen voor de opleiding tot arts/tandarts. Zoals u eerder al kon lezen op onze website schreven 5.713 deelnemers zich in voor die proef. Van de 4.993 kandidaten die het examen effectief aflegden in Brussels Expo, slaagden er 606 of 12,1%.Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde slaagpercentage (12,0%) van het juli-examen van de voorbije jaren, zegt de examencommissie. In de referentiegroep, dit zijn de deelnemers die 18 jaar zijn geworden of worden in 2016 en die in 2015 - 2016 in het laatste schooljaar secundair onderwijs in België zitten, slaagden 305 deelnemers.Onder de deelnemers waren 50 nationaliteiten aanwezig, waaronder 7,7% Nederlanders. Vorig jaar werd de kwaliteitscontrole op de vragen aangescherpt, na ophef over de vragen het jaar voordien. In het examen van 5 juli 2016 diende slechts één vraag geschrapt te worden vanwege een duidelijk afwijkend antwoordpatroon in de itemanalyse, laat de examencommissie weten in een persbericht. Na de eerste sessie in 2015 raakte bekend dat er vier vragen in het examen moesten geschrapt worden. Met de vragen zat het dus goed, maar tijdens de deliberatie stelde de examencommissie vast dat het examen van 5 juli "een uitzonderlijk hoge moeilijkheidsgraad" had. Daarop besliste ze om aan elke deelnemer drie bijkomende punten toe te kennen op het totaal, gelijk verdeeld over de onderdelen KIW en IVV. Op 30 augustus organiseert de Vlaamse regering een tweede examenmoment.