...

"Ik wil oude mensen opnieuw zin in het leven geven". Die uitspraak is typerend voor de Tony Swinnen van na 2000, toen hij zich toelegde op boeken vol met gezondheidsvoorlichting voor een groot publiek. Boeken die nooit belerend waren, wel empathisch. Swinnen was toen al een bekende huisarts dankzij zijn gezondheidstips in E voor iedereen, een primetime TV 1-programma dat in de jaren '90 liep, met onder andere Andrea Croonenberghs als presentatrice.Media als partnerSwinnen was huisarts in een groepspraktijk in Houthalen. Jarenlang leidde hij de WVVH, in de jaren '70 en '80, lang voor die vereniging zou opgaan in Domus Medica. Hij was ook betrokken bij tal van provinciale en Vlaamse initiatieven rond preventie. Bij de Preventieve Gezondheidsraad van Limburg hamerde hij op het belang van gecodineerde samenwerking met de media. Ook dat typeert Tony Swinnen: hij zag glashelder in hoe hij de media nodig had voor zijn boodschap, "zeker nu de verschuiving van de acute naar de chronische pathologie een grotere inbreng vergt van de bevolking, van de patit zelf".Ooit bracht hij journalisten samen om te werken aan optimale berichtgeving over gezondheid, om gezondheidsbevordering structureel aan te pakken. Naast tal van dagbladen, radio en tv zette ook Artsenkrant zijn schouders onder het project. Swinnen vond het cruciaal om ook zorgverstrekkers bij zijn boodschap te betrekken: "Het is belangrijk dat de informatie ook bij de hulpverlener terechtkomt. Patiten consulteren immers vaak een hulpverlener naar aanleiding van wat ze hebben vernomen via de media." Het belang van goede informatie, onder andere over geneesmiddelen, was n van de stokpaardjes van Swinnen. Tegenstrijdige boodschappen moesten kost wat kost vermeden worden.Zo zag hij ook de rol van de huisarts in de loop der jaren veranderen, het accent verschoof van acute naar chronische pathologie, waardoor het belang van preventie almaar zou toenemen. Onder impuls van Swinnen zag de WVVH in dat naast kwaliteitsgeneeskunde ook samenwerking met de patit belangrijk was en dat dit niet kon zonder de patit mondig te maken.BewegenGaandeweg kreeg hij meer en meer oog voor de veroudering van de bevolking en wat hij "de enorme toename aan psychisch lijden in de oudere populatie" noemde. De remedie was veel bewegen en gezond eten om ook op oudere leeftijd sociaal actief te blijven. Die levenslessen schreef hij neer in boeken als Gezond ouder worden is de toekomst, Bewegen, een top-geneesmiddel en Gelukkig en zinvol ouder worden. Zijn boeken waren vaak de neerslag van de lezingen waarvoor hij onvermoeibaar het land doorkruiste.HoopvolWat hij ook deed, Tony Swinnen slaagde er altijd in om een gemoedelijke, begripvolle toon aan te slaan. Nooit te beroerd om 100 keer dezelfde hoopvolle en positieve boodschappen te verkondigen. Swinnen was altijd charmant, innemend en bescheiden. Altijd vol overgave voor de goede zaak en steeds met de focus op preventie en gezondheidsbevordering.