...

Maandagavond stelden de auteurs het rapport over de New Deal voor huisartsen op de Nationale Commissie voor. Het hele rapport staat op de website van het Riziv te lezen. Het omvat de resultaten van de werkzaamheden in de reflectiegroep, de resultaten van elf focusgroepen (LOK's) en van een onlinebevraging (samen met een KCE-studie over de organisatie van huisartsenpraktijken in de buurlanden). De voorzitters van de werkgroep, professor Ann Van den Bruel en professor Jean-Luc Belche, beiden huisarts, en Pieter Geentjens van het Riziv tekenden ook een voorstel uit voor een derde weg - een nieuw financierings- en organisatiemodel voor huisartsenpraktijken dat wat een tussenpositie inneemt tussen de prestatiefinanciering en de forfaitaire huisartsgeneeskunde. De bedoeling: huisartsen meer ruimte geven om zich ook buiten consultaties en bezoeken voor hun patiënten in te zetten en gerichter samen te werken met andere zorgverleners in de praktijk. Gestreefd is naar maximale convergentie van de standpunten, stellen ze. De reacties van vertegenwoordigers van de artsensyndicaten die we al opvingen, zijn voorzichtig positief. Er is in ieder geval lof voor de snelheid waarmee het rapport er is gekomen, en het degelijke werk dat er aan vooraf is gegaan. Nu gaat de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen ermee aan de slag. De artsensyndicaten kunnen tot 20 maart hun bemerkingen bij het rapport aan het Riziv overmaken. Op 31 maart komt de werkgroep die zich verder over het nieuwe model gaat buigen voor de eerste keer samen. NCAZ-voorzitter Jo De Cock wil voor de zomer de besprekingen binnen de werkgroep afronden - tegen eind van dit jaar zou het nieuwe organisatiemodel van start moeten kunnen gaan. Al is er sprake van dat het eerst wat zou proefdraaien met een beperkt aantal praktijken.