...

De Turnhoutse huisartsenkring vierde zijn 30-jarige bestaan met een symposium over het Preventiecentrum. De achterban kreeg een update over de opzet en de werkwijze van het preventieconsult in het centrum.De huisartsenkring van Turnhout werd op 2 juni 1981 opgericht en bestaat dus 30 jaar. Voordien was in de wijdere regio de Kempisch Geneeskundige Kring actief, maar die draaide niet rond nauwe samenwerking tussen huisartsen. Die visie ontstond pas drie decennia geleden toen de huisarts steeds meer in de verdrukking kwam van een in toenemende mate hoogtechnologische gezondheidszorg.Aan meer samenwerking in de eerste lijn blijft een grote nood bestaan, zodat 30 jaar HVRT vorige zaterdag gevierd werd met een krachtige doorstart. Dokter Jan Geivers, de huidige voorzitter van HVRT, hield het Turnhoutse Preventiecentrum officieel boven de doopvont. HVRT staat al sinds jaren bekend als een goed georganiseerde kring. Met het Preventiecentrum zetten ze een doordacht experiment op touw om de 165 huisartsen van de streek op pragmatische wijze te ondersteunen.Gmd-plusDe corebusiness van het Preventiecentrum is het gmd-plus dat de huisarts van zijn oudere patiënten bijhoudt. Patiënten die in aanmerking komen voor het gmd-plus krijgen, volgens het scenario, van hun arts een brochure en een afspraak bij een van de twee preventieverpleegkundigen in de lokalen op de campus Blairon (die werken alleen op verwijzing van de huisarts). In het Preventiecentrum beantwoorden de patiënten om te beginnen een vragenlijst op een aanraakscherm. De antwoorden worden vervolgens besproken met de preventieverpleegkundige van het centrum.De vragenlijst op de computer is gebaseerd op de Gezondheidsgids die Domus Medica samen met het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie uitwerkte. Maar de lijst werd uitgebreid met meer gedetailleerde vragen die peilen naar leefstijl: roken, alcohol, voeding en beweging. De verpleegkundige bekijkt de antwoorden en diept zo nodig bepaalde aspecten verder uit, vult ontbrekende gegevens verder aan en vraagt eventueel een bloedonderzoek aan.De resultaten van die preventieanalyse worden dan doorgegeven aan de huisarts, die vervolgens het gmd-plus in orde kan maken en aanrekenen. De huisarts kan zich omiddelllijk toeleggen op het serieuze werk: een preventieplan opstellen en dat bespreken met de patiënt.De reflex om door te verwijzen naar het centrum moeten de artsen natuurlijk nog aanleren. Bij de 'doorstartviering' van afgelopen zaterdag legde Dr. Stefan Teughels, de medische coördinator, en Kristien Vandenberghe, de communicatieverantwoordelijke, aan de huisartsen uit wat het preventiecentrum allemaal in petto heeft, en hoe de patiënt concreet wordt verwezen. Kristien Vandenberghe zal de huisartsen van de streek een voor een bezoeken, en met hen de gevolgde werkwijze doorpraten.Omdat de regio Turnhout tamelijk uitgestrekt is, plant men ook satellietposten. Een preventieverpleegkundige zal de patiënten op bepaalde dagen in een lokaal in het dorp zelf opvangen.Heden en toekomstHet Preventiecentrum biedt naast de analyse voor het gmd-plus ook al andere services: rookstopbegeleiding, dieetadvies, diabeteseducatie, prikcentrum en zelf 24-uursbloeddrukmeting. Voor de nabije toekomst staan nog andere dingen gepland: spirometrie, een rugschool en advies over beweging, diabeteseducatie buiten de zorgtrajecten en - last but not least - een eerstelijnspsycholoog.Afspraken worden voorlopig nog telefonisch gemaakt en de resultaten worden in een pdf-bestand over Medimail naar de huisarts gestuurd. In de toekomst zou alles elektronisch moeten verlopen. De huisarts kan dan een afspraak vastleggen voor zijn patiënt vanuit het emd, en de resultaten zullen op een gestructureerde manier worden teruggerapporteerd, zodat ze automatisch op de juiste plaats in het emd terechtkomen.Intensief lobbywerkDe oprichting van het Preventiecentrum had heel wat voeten in de aarde. Het nam vijf jaar intensief lobbywerk in beslag om de financiering ervan rond te krijgen. Begin dit jaar werd eindelijk een budget toegekend via artikel 56 (experimenten) van de ziekteverzekeringswet (AK 2132).Omdat het om preventie gaat, bleek ook minister Vandeurzen zijn goedkeuring te moeten geven. Die stelde als voorwaarde dat er een proefproject op touw werd gezet met de eerstelijnspsycholoog. Een schoolvoorbeeld van hoe je, wanneer je een structuur hebt opgebouwd, plots een aanspreekpunt wordt voor nieuwe projecten. Turnhout werd meteen de voorloper van het project van de Vlaamse overheid met een eerstelijnspsycholoog.Het budget dat de HVRT voor het Preventiecentrum van het Riziv kreeg, volstaat voor vier jaar werking. Het project zal worden geëvalueerd. De kring anticipeert daar op: "We zullen moeten aantonen dat het Preventiecentrum een meerwaarde biedt", vertellen Jan Geivers en Stefan Teughels. Echte harde resultaten van een goede preventie, op vlak van prevalentie en mortaliteit, kun je pas op lange termijn meten. Maar met de Universiteit van Antwerpen wordt bekeken hoe men ook op kortere termijn al het effect van deze ondersteuning van de eerstse lijn kan aantonen.Het wordt afwachten of het Riziv over vier jaar nog eens over de brug zal komen met een gelijkaardig bedrag. Maar Leo Geudens, de ict-coördinator en ook een drijvende kracht achter het centrum, maakt duidelijk dat de kring, nu ze een dergelijke structuur kan aanbieden, zeker niet bij de pakken zal blijven zitten.