...

In The Lancet brengt de Turkse auteur Kaya Genç verslag uit van Istanbul. In oktober werd de 63-jarige voorzitter de 'Turkish Medical Association' schuldig bevonden aan het verspreiden van terroristische propaganda tijdens een televisie-interview. In dat interview riep zij op tot een onafhankelijk onderzoek naar het vermeende gebruik van chemische wapens door het Turkse leger tegen militanten van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) in Noord-Irak.De Turkse minister van Defensie reageerde door te zeggen dat het leger geen chemische wapens bezit en dat de beschuldigingen onderdeel zijn van een desinformatiecampagne.Dr. Sebnem Korur Fincanci is veroordeeld tot bijna drie jaar gevangenisstraf, maar de rechtbank heeft ook besloten haar uit voorarrest vrij te laten terwijl zij tegen het vonnis in beroep gaat.Fincanci's arrestatie leidde tot wijdverbreide kritiek. Amnesty International, DIGNITY, Human Rights Watch, de International Rehabilitation Council for Torture Victims, Physicians for Human Rights, REDRESS en de World Medical Association riepen de Turkse autoriteiten op Fincanci vrij te laten. Aan het eind van de rechtszitting werd Fincanci veroordeeld tot bijna drie jaar gevangenisstraf. De rechtbank besloot Fincanci 11 januari jl. vrij te laten uit voorarrest terwijl zij tegen het vonnis in beroep gaat. WetsontwerpTerwijl Fincanci in de gevangenis zat, werd een nieuwe rechtszaak gestart tegen de Turkse Medische Vereniging. Die heeft zo doel, zo beschrijft Kaya Genç, "bestuursleden uit hun functie te zetten en plaatsvervangers in hun plaats te benoemen". Er loopt ook een onderzoek om bestuursleden te beschuldigen - als het tot een rechtszaak komt - van lidmaatschap van een 'illegale organisatie'.De Turkse regering voert volgens Genç aan dat de Turkse Medische Associatie zich gedraagt als een oppositiepartij in plaats van een medisch syndicaat. Er is een wetsontwerp om het woord 'Turks' uit de naam van de vereniging te schrappen en nieuwe verenigingen toe te staan in steden met meer dan 5.000 artsen. Volgens het wetsontwerp moeten artsen ook niet langer lid worden van de vereniging.Volgens de vicevoorzitter van de Turkse Medische Vereniging Ali Ihsan Ökten "wil de regering plaatsen overnemen die ze niet via verkiezingen kan controleren".Als de wet er komt, kan dat een gevolg hebben voor Turkse artsen die in het buitenland willen werken, zegt Ökten. De vereniging verstrekt namelijk 'good-standing certificaten' aan artsen die in het buitenland willen werken. Bovendien zou Türkiye niet langer vertegenwoordigd zijn in het internationale veld en de World Medical Association, zegt de vicevoorzitter.OppositieIn het artikel laat Kaya Genç nog een arts aan het woord die het slachtoffer is geworden van dreigementen nadat ze in media kritiek had geuit op argumenten van antivaccinatiebeweging. Haar geval moet in hetzelfde licht gezien worden als de aanvallen op de Turkse Medische Vereniging, zegt ze. "Het is geen toeval dat ze ons uitkiezen. Ze richten zich op instellingen en mensen die grote invloed hebben op mensen, want hoe meer aanzien je hebt, hoe meer je mensen kunt beïnvloeden over wat er gaande is in de gezondheidszorg."Ze zegt ook dat de oppositiepartijen in Turkije geen aandacht hebben voor de tekortkomingen van het Turkse gezondheidsstelsel, en daarom zijn "de Turkse Medische Vereniging en een handvol medici de oppositie geworden".