...

"Wij zijn zeer bezorgd over de dood van twee burgers als gevolg van blootstelling aan traangas, en van wie het overlijden niet in de statistieken is opgenomen, verklaarde prof. Ümit Biçer in naam van de vereniging van specialisten in de gerechtelijke geneeskunde. "De politie gebruikte het traangas niet 'om de massa onder controle te houden', maar als chemisch wapen door traangasgranaten te gooien vlak bij demonstranten en in gesloten ruimten, twee daden die verboden zijn volgens de internationale conventies", benadrukte de arts.