...

Eén van de wereldwijde doelstellingen van het partnerschap "Stop TB" is anderzijds de prevalentie van de ziekte tussen 1990 en 2015 te verlagen met 50%. China is daar al in geslaagd, wat toch wel merkwaardig is voor dat land. China telt immers een miljoen nieuwe gevallen van tuberculose per jaar en is dus op zichzelf al goed voor 11% van alle nieuwe gevallen in de wereld. Een grote studie gebaseerd op röntgenfoto's en de symptomen van 252.940 mensen van 15 jaar of ouder toont aan dat de prevalentie van tuberculose in China tijdens de periode 1990-2010 spectaculair gedaald is van 170 naar 59 gevallen per 100.000 inwoners. Dat ongeëvenaarde succes wordt toegeschreven aan een strakke toepassing van de DOTS-strategie bij de helft van de bevolking in de jaren negentig en in het hele land na het jaar 2000, maar ook aan de invoering en ononderbroken levering van tweedelijnstuberculostatica. Het uiteindelijke doel is een goede diagnose te stellen en goed te behandelen, om het opduiken van multiresistente bacteriën te voorkomen of af te remmen. (referentie: The Lancet, 18 maart 2014, DOI:10.1016/S0140-6736(13)62639-2)