...

Het begrotingsvoorstel werd dinsdag voorgelegd aan het Congres. Via een lek kon de krant The Washington Post het ontwerp vooraf bekijken en analyseren.Ten eerste zou het budget voor Medicaid (de gezondheidszorg voor de armste groepen) de komende tien jaar met 800 miljard dollar (zo'n 715 miljard euro) inkrimpen. Volgens berekeningen van het begrotingsbureau van het Amerikaanse congres, zouden daardoor ongeveer 10 miljoen Amerikanen hun gezondheidszorgvoordelen verliezen.Daarmee komt het voorstel tegemoet aan een wet die eerder in mei in het House of Representatives werd gestemd, en die grote delen van de Affordable Care Act ('Obamacare') intrekt en vervangt.Door zijn beslissing te knippen in Medicaid breekt Trump een van de kernbeloften van zijn campagne. Zo beloofde hij sociale welvaartprogramma's als Medicare en Medicaid, en sociale zekerheidsvoordelen koste wat het kost te behouden. De analyse in The Washington Post maakt ook gewag van meer autonomie voor de lidstaten op vlak van een reeks programma's die armoede bestrijden, zoals het Supplemental Nutrition Assistance Program, ook wel SNAP genoemd. Dat is het grootste voedselbedelingsprogramma in de Verenigde staten.