...

De activiteit in de triagecentra lijkt af te nemen. Vooral kleinere triagecentra zullen er mee stoppen, of minder lang open blijven tijdens de dag.Voorzitter van Domus Medica, Roel Van Giel, legt uit dat de bedoeling is het werk meer te bundelen met het oog op efficiëntie."We zullen kleinere triagecentra vragen om samen te werken, zodat we minstens één triagecentrum openhouden per 100.000 inwoners", aldus dokter Van Giel.Huisartsen moeten blijkbaar minder patiënten doorverwijzen, wat uiteraard goed nieuws is. De centra worden evenwel nog niet volledig opgedoekt. "Als er een heropflakkering van covid-19 zou zijn, dan zijn al die triagecentra binnen de korste keren weer volledig bemand", voegt Van Giel er nog aan toe.