...

Bij vergelijking van de reacties van volwassen getraumatiseerde muizen die als jong herhaaldelijk van hun moeder werden gescheiden met die van niet-getraumatiseerde muizen, stelden de onderzoekers uit Zurich bij de eerste groep gedragsstoornissen vast die op depressie leken. De typische posttraumatische stressstoornissen kwamen bij de tweede en derde generatie nog tot expressie. Daarnaast hadden jonge mannetjes die gedurende bepaalde perioden van hun moeder gescheiden waren geweest een verhoogde expressie van 5 microRNA's in hun sperma, waarvan één een rol speelt bij stress. Bovendien werden dezelfde gedragsstoornissen vastgesteld bij gezonde muizen die met microRNA's uit het sperma van getraumatiseerde muizen werden geïnjecteerd. De auteurs van het onderzoek besluiten dat sperma uiterst gevoelig is voor omgevingsinvloeden in de eerste levensjaren en dat een verstoring van het evenwicht van de hoeveelheid microRNA's in het sperma een sleutelrol speelt bij de intergenerationele overdracht van traumatiserende ervaringen. De onderzoekers willen nu nagaan of gelijksoortige biomarkers worden gevonden bij mensen die trauma's opliepen en hun nakomelingen. (referentie: Nature Neuroscience, 13 april 2014, DOI: 10.1038/nn.3695)