...

Het uitstellen van de Transparantiewet, die al op 30 april dit jaar in het Staatsblad verscheen, is een recente beslissing van de ministerraad. Die keurde vrijdag de nieuwe Programmawet in eerste lezing goed, die daarover enkele bepalingen bevat.Jo De Cock was door het Vlaams Artsenyndicaat gevraagd om wat toelichting te geven bij de Transparantiewet op het symposium '2015: administratie vs zorg' nu zaterdag. Daar bracht de administrateur-generaal van het Riziv dat nieuws aan de aanwezige artsen.'Bewijsstuk' nog in twee situaties Het principe van financiële transparantie in de zorg (de 'patiëntenfactuur') werd in het akkoord van de nieuwe regering overgenomen. Maar meteen kwamen de regeringspartijen overeen dat hierbij de nodige aandacht zou worden besteed "aan de administratieve lasten voor de zorgverleners". De nieuwe Programmawet zou daar meteen al werk van maken, zo kwam naar voren uit de uiteenzetting van De Cock.De Programmawet zou een aantal correcties bevatten op de bepalingen voor het af te leveren 'bewijsstuk'. Artsen zouden zo een bewijsstuk nog moeten afleveren in twee situaties: wanneer terugbetaalde en niet-terugbetaalde verstrekkingen tezamen worden aangerekend. En wanneer het getuigschrift voor vertrekte hulp wordt vervangen door een elektronische gegevensoverdracht. Het Verzekeringscomité zal, na advies van de overlegcommissie, de preciezere regels vastleggen.Voor supplementen bij het honorarium alleen is dat bewijsstuk niet nodig, zo stipuleert De Cock nog. Voor hem leidt het ook geen twijfel dat de arts het supplement mee moet rekenen in het door de patiënt verschuldigde bedrag op het getuigschrift - dat voortaan ook afgeleverd moet worden door artsen in vennootschappen.Derdebetalersregeling Eerder raakte al bekend dat de regering de verplichting voor huisartsen uitstelt om de derdebetalersregeling toe te passen bij patiënten met een verhoogde tegemoetkoming. Dat is immers een onderdeel van de besparingen die de regering uitvoert. De verplichting zou vanaf 1 juli 2015 gelden, en is nog steeds gekoppeld aan de invoering van een elektronische facturatie. De elektronische facturatie zou na een overgangsperiode van twee jaar algemeen worden.Jo De Cock wist daarbij te melden dat de verplichting om de derdebetalersregeling ook toe te passen bij zogenaamde 'chronisch zieken' niet is vermeld in de Programmawet. De invoering van die verplichting is volgens hem nu eerst afhankelijk van een nieuwe beslissing van de ministerraad.