...

Professor Walter Van Dyck van de Vlerick Business School ontwikkelde samen met professor Massimo Riccaboni van hetInstitute for the Management of Technology (Lucca, Italië) een wiskundig model dat de onderzoekers vervolgens voedden met de reële lijstprijzen van geneesmiddelen in de Europese landen.Dat model maakte het mogelijk te achterhalen wat er zou gebeuren als je de prijzen die resulteren uit onderhandelingen over het invoeren van innovatieve geneesmiddelen, openbaar zou maken.De prijstransparantie zou vooral rijkere landen ten goede komen. Armere landen zouden later toegang krijgen tot de innovatieve middelen en er tot 12% meer voor betalen. Voor een land dat in de middenmoot zit zoals België zou het niet veel uitmaken.Sterke schoudersInnovatieve geneesmiddelen zijn middelen die duur zijn om te vinden en te ontwikkelen, en die typisch vrij zeldzame ziekten behandelen. De firma moet voldoende winst halen om de hoge ontwikkelingskosten terug te verdienen zolang het patent loopt.De firma probeert door te onderhandelen het middel beschikbaar te maken tegen een prijs die nog hoog genoeg is."Landen met de sterkste financiële schouders worden gevraagd een hogere prijs te betalen dan de minder kapitaalkrachtige landen. Wil je landen met minder financiële slagkracht dus lagere prijzen en grotere kortingen toekennen, dan moet dat negatief verschil gecompenseerd worden door hogere prijzen in rijkere landen", aldus Van Dyck."Transparantie betekent dat je van dat principe afstapt. Gezien de basiskosten voor onderzoek en ontwikkeling niet veranderen, is het onmogelijk om iedereen hoge kortingen toe te kennen. Het gevolg is dat de prijzen zullen nivelleren naar het midden toe, om dezelfde basiswinst te kunnen garanderen."Armere landen zullen daarmee de prijzen fors zien stijgen. Ze zullen met deze algemene prijzen ook pas later aan de bak komen.BeneluxaDe politieke druk om de geheim onderhandelde contracten transparant te maken is ook in ons land groot. Maar volgens professor Van Dyck is het dus onzin te denken dat iedereen daarmee het middel zal krijgen voor wat nu de laagste, onderhandelde prijs in de verschillende landen is.De instanties die de geneesmiddelen betalen zijn er dan ook niet voor gewonnen de geheimhouding op te heffen. "Als ze toch voor transparantie opteren, verkiezen ze eerder een beperkte vorm, waarbij landen met een gelijkaardige interne markt en economie in kleine groep gezamenlijk geneesmiddelen aankopen."Voorbeelden daarvan zijn Beneluxa, waarvan ons land deel uitmaakt, en de Valetta-verklaring in het Zuiden van Europa.