...

Gorik Ooms, die woensdag op de High Level Meeting on Aids van de VN toelichting komt geven over een mondiale en solidaire aanpak van het aidsprobleem, plaatst enkele vraagtekens bij het artikel uit De Morgen. "Ik kwam het nieuws ook via dat artikel te weten en viel uit de lucht. Dit was het eerste wat ik ervan hoorde. Ik dacht dat een regering van lopende zaken niet kon beslissen om dergelijke bijdragen al dan niet te bevriezen", aldus Gorik Ooms. "Ik heb ook geen weet van een interne audit naar corruptie. Het GFATM voert een beleid van permanente controles. Naar welke audit hier wordt verwezen, zou ik dan ook niet weten."Ooms benadrukt dat, als het nieuws klopt, de beslissing ten zeerste te betreuren valt. "Het GFATM voert een erg transparant beleid en houdt het hele jaar door de vinger aan de pols. Het communiceert open over gevallen van corruptie en publiceert alles op zijn website." Tegenstrijdige straf "Dat een organisatie die alles in het werk stelt om via een transparant beleid bedrog tegen te gaan, 'gestraft' wordt, vind ik contradictorisch", gaat Ooms verder. "Andere organisaties gaan niet op jacht naar bedrog. Daar komen dan ook geen oneerlijke praktijken aan het licht, met als het gevolg dat zij niet gestraft worden..." Waarom de beslissing om de 21 miljoen euro steun in te houden net nu valt, begrijpt Ooms evenmin. "2 3 maanden geleden trok de VS de multilaterale hulp i. twijfel. Even later draaide Duitsland de kraan dicht. Ondertussen volgden nog andere landen. Een directe aanleiding zie ik echter niet. Het eerste grote geval van corruptie dat ik me herinner, is Uganda (2006, red.); daar zijn toen trouwens ontslagen gevallen. Zambia is het laatste grote geval dat aan het licht kwam (samen met Mali, begin 2011, red.)."Tot slot wijst Ooms erop dat de steun stopzetten sowieso geen oplossing biedt. "Minder investeren zal de problemen niet oplossen. We moeten integendeel groeien naar een wederzijdse, mondiale, sociale bescherming die steunt op onderlinge solidariteit." Minister: "Belgiwacht af"Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel stuurde zopas een persbericht de wereld in met meer uitleg over de beslissing van ons land. "We moeten voldoende garanties krijgen dat het geld dat aan het Wereldfonds voor de bestrijding van Aids, tuberculose en malaria werd toegekend, correct gebruikt wordt. Dit is een kwestie van goed beheer. Het Wereldfonds is een ernstige instelling en ik ben dan ook blij met de beslissing die in februari werd genomen betreffende de instelling van maatregelen om de financie bescherming en de mogelijkheden voor fraudebestrijding te versterken."Volgens de persmededeling zijn vermoedens van verduistering in bepaalde landen de aanleiding van de beslissing. Begin 2011 besliste het GFATM om de situatie te laten doorlichten door een groep internationale experts. De resultaten daarvan zouden pas in september 2011 beschikbaar zijn. Ook de Europese Commissie opende een onderzoek in verschillende landen."Als de resultaten van het onderzoek van de Europese Commissie positief zijn, is Belgibereid om zijn bijdrage van 21 miljoen euro voor 2011 te storten", benadrukt minister Chastel. In 2008 droeg ons land 12 miloen euro bij, in 2009 was dat 16 miljoen euro en vorig jaar bedroeg de steun 21 miljoen euro.