...

Pro memorie: tegen 2021 moet heel Vlaanderen ingedeeld zijn in een 60-tal eerstelijnszones. Dat was een van de conclusies van de conferentie Reorganisatie van de Eerstelijnszorg, die plaatsvond in februari van dit jaar. Zo'n eerstelijnszone moet ca. 75.000 à 125.000 inwoners omvatten en wordt de belangrijkste geografische uitwerking van de hervorming binnen de eerste lijn.Om de vorming van de eerstelijnszones en de installatie van de zorgraden te begeleiden, kunnen de zorgaanbieders, lokale besturen en afdelingen van zorg- en welzijnsorganisaties en verenigingen vanaf 1 november beroep doen op transitiecoaches. Initiatiefnemers die problemen ondervinden om de neuzen in dezelfde richting te krijgen, of verduidelijking willen, of nog veel vragen hebben bij de vorming van een eerstelijnszone, kunnen beroep doen op een transitiecoach. Vanaf januari 2018 zouden de voorziene 5 VTE ingezet worden over heel Vlaanderen. "In de periode november/december 2017 wordt voorrang gegeven aan consensusvorming rond het afbakenen van een eerstelijnszone", klinkt het Agentschap Zorg en Gezondheid. "In 2018 kunnen de transitiecoaches dan, op volle sterkte, het veranderingstraject inhoudelijk uitdiepen en begeleiden, samen met alle betrokken partners in de zones."Vragen aan de transitiecoaches kunnen uitsluitend geformuleerd worden via eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be . Het Agentschap vraagt om de vraag- of probleemstelling duidelijk te omschrijven en een contactpersoon te vermelden. Zodra de opdracht toegewezen is aan een transitiecoach, zal die zo snel mogelijk met u contact opnemen.Meer info i.v.m. de eerstelijnszones vindt u hier.