...

De auteurs concluderen dat er geen bewijs is dat deze techniek extra voordeel biedt ten opzichte van de klassieke behandeling van tenniselleboog in de huisartsengeneeskunde. (referentie: Chesterton K et al. BMJ. 2013;347:f5160)