...

In navolging van ons stuk 30 seconden om spoedoproep te beantwoorden, brengen we u vandaag het vervolg: niet enkel de LHV is ontevreden met de povere telefonische bereikbaarheid van de Nederlandse huisartsen(praktijken). Ook de IGZ en minister van Volksgezondheid Edith Schippers eisen een striktere naleving van de normen. Sinds 2008 moeten normale oproepen naar de huisartsenpraktijk binnen de twee minuten beantwoord worden, oproepen op de spoedlijn binnnen de halve minuut. Maar onderzoeksresultaten van het Nivel (het Nederlands instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tonen aan dat die criteria allesbehalve nageleefd worden (zie ook AK 2162).De cijfers van de IGZ zijn alarmerend: van alle 4.378 huisartsenpraktijken in Nederland beantwoordt 25% de spoedoproep niet binnen de halve minuut, een op de acht niet binnen anderhalve minuut. Bij 10% van de praktijken beantwoordt een antwoordapparaat de noodoproep; een vijfde van die antwoordapparaten verwijst de patit dan nog verkeerd door. Is straffen de oplossing? Het ministerie van Volksgezondheid van Edith Schippers wil de situatie deze zomer aanpakken. "Zorg moet voor iedereen beter bereikbaar en toegankelijk zijn", luidt de boodschap. Ook Nederlandse patitenorganisaties uiten hun ongenoegen over de toestand.De IGZ vraagt Schippers om huisartsenpraktijken die een waarschuwing kregen, een deadline op te leggen: als zij binnen de twee maanden nog steeds niet aan de normen voldoen, eist de IGZ een boete van 2.000 euro per week (die op kan lopen tot 30.000 euro) en de bekendmaking van de naam. Ook de LHV pleit voor de invoer van een boetesysteem. Dokter Anton Maes (Stichting de Vrije Huisarts) erkent het probleem maar stelt dat straffen geen oplossing is. "Het aantal telefonische contacten tussen patit en praktijk fel is de laatste tien jaar fel gestegen, terwijl de aanpak dezelfde bleef." Maes stelt voor dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de IGZ een business case opstellen in samenwerking met de zorgsector. "Zo kunnen we de noodzakelijke randvoorwaarden, zoals extra mankracht en geavanceerde telecommiddelen, berekenen, toetsen aan de realiteit en uiteindelijk invoeren."De cijfers op een rijtje Antwoord spoedoproep (norm: binnen de 30 seconden)- bij 1/4 wordt de telefoon niet opgenomen binnen de 30 seconden- bij 1/8 wordt de telefoon niet opgenomen binnen de 90 seconden- bij 1/10 krijgt de patit het antwoordapparaat aan de lijn- 1/5 van die antwoordapparaten verwijst de patit niet goed door- in orde zijn 64% van de solopraktijken en 82% van de groepspraktijkenAntwoord gewone oproep (norm: binnen de 2 minuten)- bij 2/5 wordt de telefoon niet opgenomen binnen de 2 minuten- bij 1/3 wordt de telefoon niet opgenomen binnen de 10 minutenAntwoord gewone spoedoproep- slechtste bereikbaarheid tussen 13u00 en 17u00 - bereikbaarheid in stedelijke gebieden slechter dan op platteland