...

Aan het woord is dokter Karin Janssenvan Doorn. De nefrologe, die nu voorhet FAGG (Federaal Agentschap voorGeneesmiddelen en Gezondheidsproducten) werkt, schreef met Een Ziek Huis een roman over de machtspolitiek in de ziekenhuiswereld. Want daar loopt de sector volgens Karin Janssen van Doorn van over. 'Vrienden' voortrekken of de hand boven het hoofd houden, een collega de grond inboren omdat je zelf diensthoofd wil worden, ...Manipulatie. Intimidatie. Het verhaal dat Karin Janssen van Doorn schetst, is niet fraai. Niet wat je op het eerste gezicht zou associëren met een ziekenhuis. "Maar het gebeurt wel", zegt ze. En ze wil dat dat geweten is.Janssen van Doorn werkte jarenlang als nefrologe in academische en algemene ziekenhuizen. In al die jaren heeft ze heel wat gezien en meegemaakt. Ook seksuele intimidatie, ja. "Het management zei me dat ik een zaak had. Maar ik was assistent en hij diensthoofd. Daarmee was de kous af."Dertig jaar geleden verhuisde de arts en tevens moraalfilosoof van Nederland naar Brussel. "Wat me hier al sinds het prille begin van mijn carrière opvalt, is hoe sterk de rooms-katholieke top-downstructuur nog ingebakken zit in de samenleving. Nederlanders denken, vanuit de protestantse cultuur, meer vanuit de basis. Daar kan je als werknemer tegen je baas zeggen: tot hier, en niet verder. Een sterke basis kan er zelfs voor zorgen dat een slecht functionerend diensthoofd wordt ontslagen. Dat is hier ondenkbaar."Met Een Ziek Huis, waarin een Vlaamse ziekenhuisdienst een autoritaire en narcistische figuur als nieuwe diensthoofd krijgt, wil dokter Janssen van Doorn de ouderwets hiërarchisch-autoritaire structuur aanklagen die volgens haar zo kenmerkend is voor de ziekenhuiswereld. "Hopelijk gaan er nu meer mensen van zich laten horen bij wantoestanden."