...

Het duurt gemiddeld twee tot tien dagen, in het slechtste geval twee weken, vooraleer het ziekenfonds een attest uitschrijft voor een geneesmiddel van hoofdstuk IV. Dat bevestigt minister Laurette Onkelinx in de Kamer. De minister belooft overleg met de ziekenfondsen. Het dossier werd in de kamercommissie Volksgezondheid aangekaart door MR-kamerlid David Clarinval. "Chronische patiënten hebben nood aan hun medicatie, hun behandeling mag niet worden onderbroken", zegt Clarinval. "Maar wat moeten ze doen wanneer hun terugbetalingsattest op zich laat wachten?"Onkelinx antwoordt dat haar diensten een rondvraag hebben gedaan bij vier ziekenfondsen. Daaruit blijkt dat de behandelingstijd voor een aanvraag één tot drie dagen bedraagt voor de periode van 1 januari 2012 tot 30 april 2012 en twee tot tien dagen voor de periode van 1 mei tot 31 juli 2012. Met behandelingstijd bedoelt men de tijd tussen het effectief opnemen van de aanvraag tot de effectieve eindbeslissing van de controlegeneesheer. Slechts één ziekenfonds zegt dat de tijd tussen de ontvangst van de aanvraag en het moment dat de administratie effectief de afwerking van het dossier kan starten gemiddeld tussen vier dagen en twee weken bedraagt voor diezelfde twee periodes."Het is mijn bedoelding overleg te starten met de verantwoordelijken van de ziekenfondsen om meer zicht te krijgen op de situatie en om na te gaan of er inderdaad sprake is van vertraging bij de behandeling van de aanvragen", aldus nog Onkelinx.