...

Een team van de McGill University (Montreal) heeft een digitaal simulatiemodel ontwikkeld waarmee het risico op diabetes, cardiovasculaire aandoeningen en vroegtijdig overlijden kan worden ingeschat voor personen met een body mass index (BMI) tussen 25 en 30 (overgewicht), tussen 30 en 35 (obesitas), of van 35 en meer (morbide obesitas), in vergelijking met een ideale BMI tussen 18,5 en 25. De Canadese onderzoekers gebruikten medische gegevens van 3.992 personen tussen 20 en 79 jaar die afkomstig waren uit NHANES (jaren 2003 tot 2010), een zeer uitgebreide Amerikaanse gegevensbank over gezondheid en voeding. De resultaten zijn duidelijk: bij mensen met overgewicht is de levensverwachting 0 tot 3 jaar korter, afhankelijk van hun leeftijd en hun geslacht. Voor mensen met obesitas is dat tussen 1 en 6 jaar, en voor mensen met morbide obesitas tussen 1 en 8 jaar. De effecten van overgewicht zijn meer uitgesproken bij jonge volwassenen tussen 20 en 29 jaar, en nemen af met de leeftijd. Dat is echter niet alles, want die mensen kunnen ook op jonge leeftijd diabetes of een cardiovasculaire aandoening krijgen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er door overgewicht en obesitas 2 tot 4 keer meer gezonde levensjaren verloren gaan dan levensjaren op zich. Ook hier is het effect het grootst bij jonge mensen. Jonge mannen en vrouwen met morbide obesitas kunnen tot 19 gezonde levensjaren verliezen.