...

Kolonel Marc Lemmens heeft er 34 jaar actieve dienst als inspecteur-geneesheer bij het Belgische leger opzitten. Hij maakt een vernietigende analyse van de medische begeleiding bij Defensie. "Het aantal zelfdodingen ligt bij militairen tweemaal hoger dan bij de gemiddelde bevolking," zegt hij aan De Standaard.De officiële cijfers gewagen van tien tot vijftien zelfdodingen per jaar in het leger. Maar volgens Dr. Lemmens is dat een zware onderschatting van de reële cijfers. Die liggen veel hoger omdat heel wat zelfdodingen in een aparte rubriek 'overlijdens in verdachte omstandigheden' terecht komen. In piekjaren beroven tot 50 militairen zich van het leven, aldus Lemmens.De gewezen legerarts ziet een hele reeks oorzaken. De opeenvolgende herstructureringen binnen Defensie, waardoor heel wat militairen zich telkens aan een nieuwe omgeving moeten aanpassen. Door de verminderde bezetting in tal van eenheden zijn het vaak dezelfde militairen die op buitenlandse missies worden gestuurd. Volgens Lemmens is ook de preventie en medische controle van de soldaten ondermaats.