...

"Voor dit mandaat geldt een termijn van zes jaar. Dat kan één keer verlengd worden", legt FOD-woordvoerder Sven Heyndricx uit. "Dirk Cuypers begon in 2002 en heeft er twee termijnen opzitten. Daarna verlengde minister De Block het mandaat uitzonderlijk nogmaals voor een jaar omdat er geen kandidaat-opvolgers waren." In juni volgde opnieuw een verlenging, ditmaal voor zes maanden. Dat contract liep op 30 november 2015 af. Momenteel loopt de selectieprocedure waaruit een opvolger voor Cuypers moet komen. In afwachting daarvan neemt Christiaan Decoster ad interim de functie van voorzitter waar. Decoster is directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid. In het voorjaar gaat hij echter met pensioen. "Inderdaad, ook voor de functie van directeur-generaal lopen de selectieprocedures momenteel", legt Heyndricx uit. Binnen enkele maanden is de hele top van de FOD Volksgezondheid dus ververst.