...

Professor Johan Kips, van opleiding pneumoloog, stond zes jaar lang aan het hoofd van de UZ Leuven. Kips zegt dat hij zelf ontslag nam en dat "een verschil in visie" aan de basis van zijn vertrek ligt. Ook algemeen secretaris Jan Verhaeghe van het UZ Leuven houdt het op die versie. Maar talloze contacten binnen het UZ Leuven spreken wel degelijk van een gedwongen ontslag. Vreemd is in elk geval dat Kips onlangs zijn contract voor een periode van 8 jaar verlengde.Opvallend is ook de timing van zijn vertrek, dag op dag zes jaar nadat hij door de raad van bestuur van de KU Leuven was aangesteld tot algemeen directeur van het UZ Leuven. Hij volgde toen in 2007 Bart Van Daele op aan het hoofd van het grootste ziekenhuis in België (1.955 bedden en ruim 9.000 medewerkers).AdviseurVan 2001 tot 2005 maakte Kips (1958) naam als adviseur van achtereenvolgens minister van Sociale zaken Frank Vandenbroucke en minister van Volksgezondheid en Sociale zaken Rudy Demotte. Voor Vandenbroucke werkte hij de hervorming van de 'geneesmiddelen Hoofdstuk IV' uit. In juni 2005 kwam de Gentenaar Kips naar Leuven om er coördinator te worden van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk van de KU Leuven. Een springplank om een paar jaar later door te schuiven naar de hoogste post van Gasthuisberg.Wat de concrete aanleiding was voor het vertrek van Kips is nog niet helemaal duidelijk. Volgens sommige bronnen was Kips geïsoleerd geraakt en verloor hij heel wat draagvlak in het UZ. Een aantal diensthoofden zou in opstand gekomen zijn. Andere bronnen leggen een verband met de rectorsverkiezingen. Vandaag is de laatste dag om zich kandidaat te stellen. Huidig rector Marc Waer staat afwijzend tegenover een tweede termijn. Maar er wordt flink aan zijn mouw getrokken omdat hij de enige is die in staat wordt geacht om Rik Torfs de weg naar het rectoraat te versperren.StudiesJohan Kips behaalde in 1983 zijn diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde aan de Universiteit Gent. In 1989 werd hij erkend als specialist inwendige geneeskunde en in 1991 behaalde hij de aggregatie hoger onderwijs in de pneumologie.In 1994 werd hij aangesteld als docent aan de Universiteit Gent, en in 1999 werd hij er hoogleraar. Tot 2001 was Kips kliniekhoofd van de dienst longziekten van het UZ Gent.