...

Dokter Bernard Hepp, nog tot 1 oktober leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskunde Evaluatie en Controle (DGEC) van het Riziv, wijst op de ingrijpende veranderingen die de DGEC onder zijn leiding heeft doorgemaakt. Hepp leidt de DGEC sinds de herfst van 1999. Van louter controle evolueerde men naar evaluatie en controle. Bernard Hepp: "Sinds 2003 blijven we controleren inzake handhavingsbeleid. Dat is de stok. Maar daarnaast is er sindsdien ook de wortel, de evaluatie. Met profielen, monitoring enz."Tussen 2003 en 2006 hadden tal van informele onderhandelingen plaats met artsen, leden van het comité, advocaten enz. Begin 2007 volgde dan de structurele tweede stap. "Daarbij kreeg bijvoorbeeld de leidend ambtenaar de bevoegdheid om te beslissen. Dat zou tien jaar eerder ondenkbaar geweest zijn", zegt Hepp. "Fundamenteel hiervoor was het vertrouwen van de artsen."Dat de ingrijpende hervormingen hun vruchten hebben afgeworpen, leert een pas afgeronde cohortestudie over tien jaar (15 mei 2007-14 mei 2017). Daarin zijn voor 101 miljoen euro tenlasteleggingen verwerkt. Van de 101 miljoen betaalde men 37 miljoen vrijwillig terug, 41 miljoen via de Kamer van eerste aanleg, 11 miljoen via de leidend ambtenaar en 10 miljoen zit nog in de pipeline. "Globaal", zegt Hepp, "is het resultaat 80%. Dat wil zeggen dat voor elke 100 euro die ten laste wordt gelegd, er voor 80 euro bevestigd wordt. En 95% van alle beslissingen waartegen men in beroep gaat, worden bevestigd. Het bewijst dat het systeem werkt."Lees het volledige interview vandaag in Artsenkrant.