...

1. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Open VLD): 1.312 2. Jo De Cock, administrateur-generaal Riziv: 757 3. Ri De Ridder, leidend ambtenaar Dienst Geneeskundige Verzorging Riziv: 508 4. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (CD&V): 433 5. Pedro Facon, directeur beleidscel Volksgezondheid minister Maggie De Block: 351 6. Marc Moens, voorzitter Vlaams Artsensyndicaat en VBS, klinisch bioloog (Imelda): 323 7. Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro: 286 8. Lieven Annemans, hoogleraar gezondheidseconomie (UGent): 249 9. Jacques De Toeuf, voorzitter Absym: 197 10. Raf Mertens, algemeen directeur federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE): 132 11. Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg vzw, gewezen voorzitter CM: 128 12. Bart De Wever, voorzitter N-VA, federaal volksvertegenwoordiger: 120 13. Natalie Eggermont, spoedarts in opleiding UZ Brussel, voorzitster Climate Express: 106 14. Jean Hermesse, secretaris-generaal ANMC: 103 15. Luc Van Gorp, voorzitter Christelijke Mutualiteit (CM): 101 16. Jan De Maeseneer, hoogleraar huisartsgeneeskunde (UGent): 101 17. Bert Winnen, adjunct-kabinetschef Gezondheidszorg van minister Maggie De Block: 98 18. Christiaan Decoster, directeur-generaal FOD Volksgezondheid: 93 19. Louis Ide, klinisch bioloog en algemeen secretaris N-VA: 92 20. Marc Van Ranst, diensthoofd laboratoriumgeneeskunde UZ Leuven, griepcommissaris: 92 21. Paul Callewaert, secretaris-generaal Socialistische Mutualiteit (socmut): 89 22. Wim Distelmans, voorzitter Euthanasiecommissie, oncoloog en hoogleraar palliatieve geneeskunde (VUB): 77 23. Dirk Dewolf, administrateur-generaal Agentschap Zorg en Gezondheid (Z&G): 74 24. Brieuc Van Damme, adjunct-kabinetschef van minister Maggie De Block: 68 25. Dirk De Wachter, diensthoofd systeem- en gezinstherapie Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven: 61 26. Jean-Pascal Labille, secrétaire général de Solidaris/Mutualité socialiste: 60 27. Christine Van Broeckhoven, Alzheimer-specialist, hoogleraar moleculaire biologie en genetica (UA), directeur departement Moleculaire Genetica VIB: 58 28. Wouter Beke, voorzitter CD&V en federaal volksvertegenwoordiger (CD&V): 53 29. Marleen Temmerman, departementshoofd gynaecologie Aga Khan University, voormalig directeur departement 'Reproductive Health and Research' WHO: 52 30. Charles Michel, eerste minister (MR): 49 31. Frank Robben, directeur-generaal e-health-platform, kruispuntbank: 48 32. Maaike Van Overloop, voorzitter Domus Medica, huisarts in Kapellen: 46 33. Peter Piot, directeur London School of Hygiene and Tropical Medicine en professor Global Health, stichtende uitvoerend directeur UNAIDS: 46 34. Rob Van den Oever, directeur Gezondheidsbeleid (CM): 42 35. Ignaas Devisch, medisch filosoof en ethicus, auteur 'Ziek van gezondheid': 42 36. Xavier De Cuyper, administrateur-Generaal Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: 40 37. Marc Decramer, CEO UZ Leuven: 40 38. Paul De Munck, voorzitter Groupement belge des omnipraticiens: 40 39. Ilse Weeghmans, voorzitter Vlaams Patiëntenplatform: 40 40. Dirk Ramaekers, medisch directeur Jessa Ziekenhuis, voorzitter VIP²: 39 41. Marc Cosyns, huisarts, verbonden aan UGent, voortrekker euthanasiewetgeving: 37 42. Joris Van Assche, CEO FeBelGen: 37 43. Guy Peeters, voorzitter Raad van Bestuur Socialistische Mutualiteit (socmut): 37 44. Geert Verrijken, redactiedirecteur Roularta HealthCare, hoofdredacteur Artsenkrant: 37 45. Catherine Fonck, federaal volksvertegenwoordiger, lid Commisie Volksgezondheid (cdH): 36 46. Gwendolyn Rutten, voorzitter Open VLD: 35 47. Bert Aertgeerts, hoogleraar huisartsgeneeskunde (KU Leuven): 35 48. Alain De Wever, voorzitter Raad van Besttuur Hôpital Erasme: 34 49. Marc Noppen, CEO UZ Brussel: 34 50. Jacques Brotchi, voorzitter Galenusprijs 'medical devices': 34 51. Marc Van Uytven, CEO Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst: 32 52. Maxim Prévot, Waals minister van Volksgezondheid (cdH): 31 53. Guy Tegenbos, opiniemaker, ex-journalist De Standaard: 31 54. Marc Coucke, zakenman, oprichter Omega Pharma: 31 55. Filip Dewallens, hoogleraar in gezondheidsrecht en voorzitter Vlaamse Vereniging Gezondheidsrecht (KU Leuven): 30 56. Philippe Vandekerckhove, CEO Rode Kruis Vlaanderen: 30 57. Jean-Noël Godin, federatie van Hôpitaux Privés de Belgique: 30 58. Reinier Hueting, voorzitter ASGB en Kartel, huisarts in Geraardsbergen: 30 59. Jonathan Brauner, covoorzitter MoDeS (Monde des Spécialistes - Cartel): 29 60. Xavier Brenez, directeur-generaal Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: 29 61. Rik Torfs, rector KU Leuven: 29 62. Elio Di Rupo, voorzitter PS: 28 63. Jef Hus, managing director van Eurogenics & NeoCare: 28 64. Kris Peeters, vice-eerste minister en minister van Werk, Cconomie en Consumentenzaken (CD&V): 27 65. Alex Mottrie, uroloog van het OLV-Ziekenhuis Aalst en pionier in robotchirurgie: 27 66. Yvon Englert, voormalig decaan faculteit geneeskunde ULB : 27 67. Katrien Kesteloot, financieel directeur UZ Leuven, adviseur op het kabinet De Block: 26 68. Jan Delepeleire, hoogleraar huisartsgeneeskunde (KU Leuven): 26 69. Mark Elchardus, professor emeritus sociologie (VUB): 26 70. Dirk De Ridder, coördinator Vlaams ZiekenhuisNetwerk: 24 71. Pascal Verdonck, ondervoorzitter Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs, voorzitter MedTech Flanders: 24 72. Geert Messiaen, secretaris-generaal Liberale mutualiteit (LM): 24 73. Jean-Luc Dehaene, voormalig minister Sociale Zaken en eerste minister: 24 74. Robert Rutsaert, bestuurslid en vertegenwoordiger ASGB, diensthoofd Intensieve Geneeskunde en Nefrologie van het GZA: 23 75. Raf De Rycke, voorzitter Broeders van Liefde: 23 76. Yolande Avontroodt, voorzitter beheercomité Riziv (Open VLD): 22 77. Patrick Van Krunkelsven, hoogleraar huisartsgeneeskunde (KU Leuven) en directeur CEBAM: 22 78. Pedro Brugada, hartspecialist, hoofd Heart Rhythm Management Institute UZ Brussel: 21 79. Jurgen Constandt, algemeen directeur Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: 21 80. Stefaan Callens, hoogleraar gezondheidsrecht, advocaat gespecialiseerd in gezondheidsrecht (KU Leuven): 20 81. Herman Nys, hoogleraar gezondheidsethiek (KU Leuven): 20 82. Frank Vandenbroucke, hoogleraar economie (KU Leuven), voormalig minister van Sociale Zaken (sp.a): 20 83. Denis Mukwege, congolees gynaecoloog, mensenrechtenstrijder: 20 84. André Wynen (?), oprichter Bvas: 20 85. Freya Saeys, huisarts en Vlaams parlementslid (Open VLD): 19 86. Jean Neve, voorzitter Hoge Gezondheidsraad: 19 87. Herwig Van Dijck, voorzitter van Vlaamse Vereniging voor Hoofdartsen: 19 88. Bernard Hepp, leidend ambtenaar Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle Riziv, voorzitter EFCHN: 18 89. Eric Mortier, CEO UZ Gent: 18 90. Hendrik Cammu, afdelingshoofd gynaecologie-urologie UZ Brussel: 18 91. Lieven Zwaenepoel, voorzitter Algemeen Pharmaceutische Bond (APB): 18 92. Thierry Christiaens, hoogleraar huisartsgeneeskunde (UGent): 18 93. Karine Moykens, secretaris-generaal departement WVG, gedelegeerd bestuurder VASGAZ: 17 94. Luc Adriaenssens, algemeen directeur van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB): 17 95. Baki Topal, abdominaal chirurg UZ Leuven: 17 96. Luc De Clercq, ondervoorzitter BVAS, diensthoofd reumatologie van GZA: 17 97. Roland Lemye, vice-Voorzitter Absym: 17 98. Dominique Vanpee, decaan faculteit geneeskunde UCL: 17 99. Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs en viceminister-president van de Vlaamse regering (CD&V): 16 100. Dirk Broeckx, consultant gezondheidszorg en e-health: 16