...

Tijdens het onderzoek, uitgevoerd tussen begin 2007 en eind 2010, werden 53 diagnoses van colorectale kanker gesteld bij de 1.855 patiënten die het onderzoek ondergingen. Drie kankers werden gemist, een van het caecum (maar het onderzoek vertoonde een fout), een van het distale rectum en een derde in het colon ascendens. Het aantal falende diagnoses bedraagt dus 3,8%, wat beter is dan de score van elk ander alternatief onderzoek.